"I do believe" translation into Danish

EN

"I do believe" in Danish

See the example sentences for the use of "I do believe" in context.

Similar translations for "I do believe" in Danish

I pronoun
Danish
to do verb
to believe verb
Danish

Context sentences for "I do believe" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMadam President, unlike Mrs Lulling, I do believe this proposal to be a valid one.
Fru formand, i modsætning til fru Lulling mener jeg, at forslaget kan forsvares.
EnglishMr Caccavale, I do believe you when you say that you could not find this report.
Hr. Caccavale, jeg tror Dem, når De siger, at De ikke har fundet denne betænkning.
EnglishI have yet to see any real progress in Turkey, but I do believe it is possible.
Jeg kan endnu ikke se reelle fremskridt i Tyrkiet, men jeg tror, de er mulige.
EnglishAll is not perfect, but I do believe it is fair to state that things are going well.
Alt er ikke perfekt, men jeg mener, det er rimeligt at sige, at alt går godt.
EnglishHowever, I do believe that the Commission's one proposal can be taken as a starting-point.
Jeg mener imidlertid, at Kommissionens ene forslag kan bruges som udgangspunkt.
EnglishI do believe this is a very bad directive, not in its intention but in its method.
Som alle har sagt, er direktivet udarbejdet for at fremme et fælles marked for kosttilskud.
EnglishPersonally, I do believe this dialogue will come about in the short term.
Personligt har jeg ikke ret stor tiltro til, at dialogen kommer i gang på så kort sigt.
EnglishI do believe, however, that what remains may lead to social dumping.
Kompetencen i havnene og sikkerheden for dem, der arbejder dér, skal sikres.
EnglishThe Commission has always attempted to do this and I do believe that it has succeeded in its aim.
Kommissionen har altid forsøgt det, og jeg mener også, at det er lykkedes for den.
EnglishHowever, I do believe that every country where violations occur should be assessed individually.
Alle lande, hvor der finder krænkelser sted, skal naturligvis straffes individuelt.
EnglishI do believe that we Europeans should consider ourselves committed to and involved in this process.
Og jeg mener, at vi europæere bør føle os engageret og inddraget i denne proces.
EnglishThis apart, however, there are two elements which I do believe to be important.
Men bortset fra det er der to elementer, jeg synes er vigtige.
EnglishI do believe, though, that we will come up with proper solutions.
Jeg mener, at det er et enkelt land, der har forårsaget hele dette problem.
EnglishThis is, in fact, causing me concern, for I do believe that it is vital that we should do this.
Det bekymrer mig faktisk, for jeg mener, at det er vigtigt, at vi gør det.
EnglishI do believe, however, that we are right to demand more than just an agreement from all the parties.
Jeg synes dog, at vi har ret til at kræve mere end blot en aftale af alle parter.
EnglishI do believe that it is vital to minimise the grey areas and emphasise fields for cooperation.
Jeg tror, at det er yderst vigtigt at begrænse gråzonerne og lægge vægt på samarbejdet.
EnglishI do believe that what we have before us is a high quality joint endeavour.
Den foreliggende tekst er således af høj kvalitet og i udtalt grad resultatet af en fælles indsats.
EnglishTherefore, I do believe in miracles and the convention has been a miracle.
Jeg tror derfor på mirakler, og forsamlingen er et mirakel.
EnglishSo I do believe that, yes, we are to help the United Nations get what it is entitled to.
Derfor siger jeg: Ja, vi skal hjælpe FN til at opnå sin ret!
EnglishI do believe we can be content once again with the result, which certainly stands up to scrutiny.
Jeg synes faktisk, vi igen kan være tilfredse med resultatet, det er virkelig præsentabelt.

Other dictionary words

English
  • I do believe

Search for more words in the English-Turkish dictionary.