"I do hope" translation into Danish

EN

"I do hope" in Danish

See the example sentences for the use of "I do hope" in context.

Similar translations for "I do hope" in Danish

I pronoun
Danish
to do verb
hope noun
to hope verb
Danish

Context sentences for "I do hope" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do hope, though, that we will nevertheless be able to achieve a good result.
- Hr. formand, detaljerne i den europæiske forfatning er meget vigtige.
EnglishI do hope the Commission will take the committee's proposal seriously.
Jeg håber virkelig, at Kommissionen vil tage dette forslag fra udvalget alvorligt.
EnglishI do hope that this directive can be implemented sooner rather than later.
Jeg håber virkelig, at dette direktiv kan gennemføres hurtigst muligt.
EnglishI do hope that you yourself will be prepared to reflect on our considerations.
Jeg håber, at De alligevel også vil tænke over vores overvejelser.
EnglishI do hope at least that the minutes of the Göteborg Summit are factually correct.
Jeg håber i det mindste, at substansen i det, der står i Göteborg-protokollen, nu også er rigtig.
EnglishIn any case, thank you very much, and I do hope we can stand united as we oppose the Council.
I øvrigt endnu en gang hjertelig tak, og jeg håber, vi kan optræde enigt over for Rådet.
EnglishI do hope that the rapporteurs will still adopt these amendments.
Jeg håber, at ordførerne alligevel vil overtage disse ændringsforslag.
EnglishI do hope the Commission will address the situation and assess the globally important market position.
De virksomheder, der har opnået en størrelsesfordel, kan manipulere med markederne.
EnglishI do hope that this House shows much better judgment on Thursday.
Nogle er her for at prøve at holde fast ved det, som de allerede har.
EnglishI do hope that at last we are moving on from speech to action in the area of language policy also.
Jeg håber, at vi også omsider skrider fra tale til handling på det sprogpolitiske område.
EnglishBut I do hope that it will not be necessary to go that far.
Men jeg vover at håbe, det ikke bliver nødvendigt at skulle gå så vidt.
EnglishI do hope, however, that in the short term, the same warning panel will be used across the board.
Men jeg håber alligevel, at advarselsskiltet på kort sigt harmoniseres i alle mulige sektorer.
EnglishI do hope that the Commission will follow his courageous stand.
Jeg håber, at Kommissionen vil leve op til hans modige standpunkt.
EnglishI do hope, therefore, that you will support the Secretary of State for Scotland in his battle for Objective 1.
Jeg håber derfor, at De vil støtte ministeren for Skotland i hans kamp for mål 1.
EnglishAnd I do hope that the Elgin Marbles will be returned.
Men jeg håber også, at friserne fra Parthenon i hvert fald kommer tilbage.
EnglishI do hope you think it is worthwhile getting up that early.
Jeg håber, at De mener, at det er umagen værd at stå så tidligt op.
EnglishI do hope that Parliament's representatives in the on the European Convention will support these proposals.
Jeg håber virkelig, at Parlamentets repræsentanter i EU-konventet vil støtte disse forslag.
EnglishI do hope that she shares my view that the government has no right to intervene in the private sphere.
Jeg håber, at hun er enig med mig i, at staten ikke har ret til at blande sig i folks privatliv.
EnglishFor the sake of the eleven nations, I do hope the experiment succeeds.
Jeg håber for de 11 lande, at eksperimentet lykkes.
EnglishI do hope, sir, that it's not, uh, inconvenient to you, uh... sir.
Jeg håber så sandelig ikke, at det er ubelejligt, sir.

Other dictionary words

English
  • I do hope

Even more translations in the Finnish-English dictionary by bab.la.