"I do know" translation into Danish

EN

"I do know" in Danish

See the example sentences for the use of "I do know" in context.

Similar translations for "I do know" in Danish

I pronoun
Danish
to do verb
to know verb

Context sentences for "I do know" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHaving said that, I do know that it is an important problem - we entirely agree on that.
Jeg ved naturligvis, at der er tale om et alvorligt problem, der er vi helt enige.
EnglishBut I do know that we have never felt inferior to men, particularly in politics.
Men så vidt jeg ved, har vi aldrig følt os mindre værd i forhold til mændene og da slet ikke inden for politik.
EnglishI have myself slaughtered animals and been employed in the transportation of animals, so I do know a bit about the subject.
Jeg har selv slagtet dyr og arbejdet med dyretransporter, så jeg ved noget om dette emne.
EnglishHerr Schmid thinks I know every other cow by name, well that is not true either, but I do know at least some of them.
Hr. Schmid mener, at det er hver anden, det er også løgn, men jeg kender i hvert fald nogle stykker.
EnglishOne thing that I do know is that the world needs Europe.
Men disse ændringer var af kosmetisk karakter.
EnglishActually I do know a little about Catalonia.
Jeg kender trods alt en del til Catalonien.
EnglishI am interested and I do know it.
Den interesser mig, og jeg kender den.
EnglishBut I do know the way in which Commission officials in my own country use all kinds of subsidies to all kinds of organizations.
Men jeg ved for eksempel, hvordan Kommissionens embedsmænd i mit eget land omgås med alle mulige subsidier til forskellige foreninger.
EnglishWhat I do know is that sucrose esters stabilize milk proteins against the process of destabilization which occurs during storage.
Men hvad jeg imidlertid ved, er, at saccharoseestere stabiliserer mælkeproteiner imod den destabiliseringsproces, der finder sted under opbevaring.
EnglishWhat I do know, however, is that whatever these political forces are, they have not contributed a single ecu to the issue of the reactor in their country.
Men jeg ved imidlertid, at uanset hvilke politiske kræfter, der er tale om, så har de ikke bidraget med en eneste ecu til den reaktor, der er i deres land.
EnglishI do know that several thousand jobs will be lost in the daytrip and ferry crossing business in my own area of Schleswig-Holstein on the Baltic Coast.
Men jeg ved, at der alene i min region, Schleswig-Holstein ved Østersøen, ville forsvinde adskillige tusinde arbejdspladser inden for endagsturisme og færgefart.
EnglishAlthough I do not have a good word to say about the US stance, one thing I do know is that the United States were prepared to achieve an acceptable compromise at the end of the conference.
Selv om jeg misbilliger den amerikanske holdning, konstaterer jeg dog, at USA var rede til et acceptabelt kompromis ved afslutningen af konferencen.
EnglishWe must exert massive pressure on these countries and the societies in them, even with the suggestion of sanctions - and I do know that the word is not quite the right one.
Vi skal udøve et massivt pres på disse lande og på deres selskaber, også med henvisning til mulige - selv om jeg ved, at ordet ikke er det helt rigtige - sanktioner.
EnglishThis aspect is not my direct responsibility but I do know that the Commission has already put forward proposals for the creation of legal bases for a number of entities, including Euronews.
Det område er ikke mit direkte ansvar, men jeg ved, at Kommissionen allerede har stillet forslag til etablering af lovgrundlag for en række virksomheder, bl.a.

Other dictionary words

English
  • I do know

Moreover, bab.la provides the Swahili-English dictionary for more translations.