"I do not care" translation into Danish

EN

"I do not care" in Danish

See the example sentences for the use of "I do not care" in context.

Similar translations for "I do not care" in Danish

I pronoun
Danish
to do verb
not adverb
Danish
care noun

Context sentences for "I do not care" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not care, as long as I have the feeling that we can reach a solution.
Det gør ingen forskel for mig, så længe jeg har følelsen af, at vi kan finde endnu en løsning.
EnglishI do not care whether it is America, Europe, China or Mars - world-wide is equitable.
Jeg er ligeglad, om det er Amerika, Europa, Kina eller Mars - over hele verden er ret og rimeligt.
EnglishI do not care one bit if there is vegetable fat in it or not.
Og så er jeg ligeglad med, om der er vegetabilsk fedt i eller ej.
EnglishI do not care greatly for paragraph 6 on the European corps and paragraphs 33 to 38 involving the defence policy.
Hvad jeg ikke bryder mig om, er punkt 6 om Eurocorps og punkt 33-38, hvor forsvarspolitikken bliver inddraget.
EnglishI do not care if it means upsetting some people.
Jeg er ligeglad med, om det bekymrer nogen.
EnglishI do not care if the auditor had a bad journey and did not find his hotel comfortable; the nuances in this report should not occur again.
Jeg er ligeglad med, om revisoren havde en dårlig rejse og ikke fandt sit hotel rart; sprogbrugen i denne beretning bør ikke forekomme igen.
EnglishMadam President, personally, I do not care for the expression ‘ forced prostitution ’ because all prostitution is more or less forced, but our group naturally supports the resolution put forward.
- Fru formand Personligt bryder jeg mig ikke om udtrykket " tvungen prostitution ", fordi al prostitution er mere eller mindre tvungen, men vores gruppe støtter naturligvis den fremlagte beslutning.

Other dictionary words

English
  • I do not care

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Indonesian-English dictionary.