"I do not have a" translation into Danish

EN

"I do not have a" in Danish

See the example sentences for the use of "I do not have a" in context.

Similar translations for "I do not have a" in Danish

I pronoun
Danish
to do verb
not adverb
Danish
to have verb
a article
Danish
a preposition
Danish
a
Danish

Context sentences for "I do not have a" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not have the feeling that the Commission is not strong in the negotiations.
Jeg er ikke af den opfattelse, at Kommissionen ikke står stærkt i forhandlinger.
EnglishThe proposal would also have disadvantages which I do not have time to go into.
Forslaget ville også have sine ulemper, som jeg ikke har tid til at komme ind på.
EnglishMr President, on the whole I do not have too many problems with the Pirker report.
Hr. formand, som helhed har jeg ikke mange indvendinger imod Pirker-betænkningen.
EnglishI do not have time to mention them all so I will restrict myself to just one.
Jeg har ikke tid til at berøre alle emner, så jeg vil begrænse mig til et enkelt.
EnglishI do not have information in the brief to assist me in answering the question.
Jeg har ikke nogen oplysninger med, som kan hjælpe mig med at besvare spørgsmålet.
EnglishI do not have time to list all those issues, but they include public procurement.
Jeg har ikke tid til at nævne dem alle, men de omfatter bl.a. offentlige kontrakter.
EnglishI do not have the option of having Danish as the working language in my cabinet.
Jeg har ikke mulighed for at anvende dansk som arbejdssprog i mit kabinet.
EnglishMr President, I do not have much to add to what the honourable Member has just said.
Hr. formand, jeg har ikke meget at tilføje til det ærede medlems bemærkninger.
EnglishI do not have too many illusions: this discussion is heavily charged with ideology.
Jeg gør mig ikke for mange illusioner, da denne diskussion er ladet med ideologier.
EnglishSo I do not have a supplementary question, I just want to register my protest.
Så jeg har ikke noget supplerende spørgsmål, jeg vil bare gerne protestere.
EnglishAs I do not have a great deal of time, I will only touch on some of these questions.
Jeg har ikke særlig meget tid, så jeg vil kun komme ind på nogle af disse spørgsmål.
EnglishMr President, Commissioner, I do not have as many misgivings as some of my fellow MEPs.
Hr. formand, hr. kommissær, jeg er ikke så negativ som en række af mine kolleger.
EnglishI do not have the same conviction for nuclear power stations in the east.
Jeg er ikke overbevist om, at det samme er tilfældet for kernekraftværkerne i øst.
EnglishI do indeed have the document of 3 December, which I read with great interest.
Jeg har således her dokumentet fra den 3. december, som jeg har læst med stor interesse.
EnglishI do not have time to go into more details, but I am going to vote against this report.
Jeg har ikke tid til at gå mere i dybden, men jeg vil stemme imod denne betænkning.
EnglishI do not have any information other than that I have already given you.
Jeg kan ikke tilføje andre elementer end dem, jeg fortalte Dem om for lidt siden.
EnglishI do not have the confidence in the Council that I have in Commissioner Vitorino.
Jeg har ikke den tillid til Rådet, som jeg har til kommissær Vitorino.
EnglishI do not have any decisions to offer you, just some thoughts, perhaps.
Jeg kan ikke præsentere Dem for nogen afgørelse, Måske blot nogle overvejelser.
EnglishIf that is carried I do not have any great difficulties in supporting the report.
Hvis det vedtages, vil jeg ikke have nogen som helst problemer med at støtte betænkningen.
EnglishI do not have to remind Members of the enormous health impact of smoking.
Jeg behøver ikke at minde medlemmerne om rygningens enorme indvirkning på sundheden.

Other dictionary words

English
  • I do not have a

Search for more words in the English-Turkish dictionary.