"I do not know" translation into Danish

EN

"I do not know" in Danish

See the example sentences for the use of "I do not know" in context.

Similar translations for "I do not know" in Danish

I pronoun
Danish
to do verb
not adverb
Danish
to know verb

Context sentences for "I do not know" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I do not know why the Spanish Minister feels he is being accused.
Hr. formand, jeg forstår ikke, hvorfor den spanske minister føler sig anklaget.
EnglishMy second reason is that I do not know how we can impose standards in every area.
Den anden grund er spørgsmålet om, hvordan man gennemfører normer på alle områder?
EnglishI do not know how it can be healthy for the staff who must sit there all day.
Det påpeges, at Belgien, Frankrig og Irland endnu ikke har leveret oplysninger.
EnglishLadies and Gentlemen, I do not know if the Council is aware of the real situation.
Mine damer og herrer, jeg ved ikke, om Rådet er bevidst om den virkelige situation.
EnglishI do not know whether the political mood is to have more flexibility in spending.
Jeg ved ikke, om det politiske barometer står til større fleksibilitet i udgifterne.
EnglishI do not know which particular one the honourable gentleman is referring to.
Jeg ved ikke, hvad det er for et særligt selskab, det ærede medlem refererer til.
EnglishThat does not necessarily follow - but I do not know when the job becomes vacant!
Det er ikke nødvendigvis tilfældet - men jeg ved ikke, hvornår jobbet bliver ledigt!
EnglishI do not know how many this concerns, because there is more than one server.
Jeg ved ikke, hvor mange der er berørt af dette, for der er mere end en server.
EnglishIf Europe does not stand for human rights then I do not know what it does stand for.
Hvis Europa ikke står for menneskerettigheder, så ved jeg ikke, hvad det står for.
EnglishI do not know what this is about, perhaps vulgar corporatism or something like that.
Hvad det er, ved jeg ikke, måske vulgærkorporatisme eller noget i den retning.
EnglishI do not know what that is in German, but you, as Vice-President, should.
Jeg ved ikke hvordan jeg skal udtrykke det, men det bør De vide som næstformand.
EnglishI do not know whether to be reassured or otherwise by the Commissioner's response.
Jeg ved ikke, om jeg skal føle mig beroliget af kommissærens svar eller ej.
EnglishI do not know whether his election meets all the democratic criteria, but he is elected.
Jeg ved ikke, om valget opfylder alle kriterier for demokrati, men han er valgt.
EnglishI do not know if that is what the Council representative calls a happy medium.
Jeg ved ikke, om det er det, som Rådets repræsentant kalder et kompromis.
EnglishOur positions are perfectly well known and I do not know if it is worth repeating them.
Vores holdninger er velkendte, og jeg ved ikke, om det er værd at gentage dem.
EnglishI do not know about 'now or never ', but in any case it is time for action.
Jeg ved ikke, om det er " now or never ", men det er i hvert fald på tide at handle.
EnglishWhat is needed is specific action, and I do not know if you have any in mind.
Der kræves konkrete handlinger, og det ved jeg ikke, om De er i stand til.
EnglishI do not know, and it is very difficult for us to judge the matter this evening.
Jeg ved det ikke, det er også vanskeligt for os at vurdere det i aften.
EnglishI do not know whether these proposals will meet with a favourable reception or not.
Jeg ved ikke, i hvilket omfang disse forslag vil kunne blive imødekommet.
EnglishI do not know whether we are taking the right approach to changing this situation.
Jeg ved ikke, om vi nu er i færd med at ændre det med de rigtige tiltag.

Other dictionary words

English
  • I do not know

Moreover, bab.la provides the Thai-English dictionary for more translations.