"I do not like" translation into Danish

EN

"I do not like" in Danish

See the example sentences for the use of "I do not like" in context.

Similar translations for "I do not like" in Danish

I pronoun
Danish
to do verb
not adverb
Danish
like adjective
Danish
like conjunction
to like verb

Context sentences for "I do not like" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhy, then, did I decide to vote for this resolution that I do not like?
Hvorfår stemte jeg så for denne beslutning, som jeg egentlig ikke bryder mig om?
EnglishI am told I do not like football: I am a Manchester City season-ticket holder.
Man siger, at jeg ikke kan lide fodbold, men jeg har sæsonkort til Manchester City ' s kampe.
EnglishMr President, I must say that I do not like to be misinformed.
Hr. formand, jeg må sige Dem, at jeg da ikke gerne vil informeres forkert.
EnglishI do not like dealing with so serious an issue through the back door.
Jeg ønsker ikke, at et så seriøst spørgsmål behandles ad bagdøren.
EnglishI am not used to using words like ‘ anti- ’ because basically I do not like the way it rings.
Jeg er ikke vant til at bruge ord som " anti ", da jeg ikke rigtig bryder mig om dets klang.
EnglishI do not like the idea of introducing a ban which is introduced by a very narrow majority.
Jeg bryder mig ikke om idéen om at indføre et forbud, som vedtages af et meget snævert flertal.
EnglishI do not like this catch-all category of yours, as the rural area will probably get a raw deal.
Deres» gullasch« -mål bryder jeg mig ikke om, landdistrikterne kommer sandsynligvis til kort.
EnglishFor that reason I do not like being called something I am not.
Jeg bryder mig derfor ikke om, at man kalder mig det, som jeg ikke er.
EnglishI do not like to irritate colleagues by interrupting them, but I must appeal for your support.
- Jeg bryder mig ikke om at irritere kolleger ved at afbryde dem, men jeg må bede Dem hjælpe mig.
EnglishMadam President, I do not like the result of this vote.
Fru formand, jeg bryder mig ikke om resultatet af denne afstemning.
EnglishAs they stand at present, I do not like any of the resolutions submitted by the groups.
Som teksterne forligger nu, er der ingen af de beslutningsforslag, grupperne har fremsat, jeg finder hensigtsmæssigt.
EnglishThere are some parts I do not like, such as for instance paragraph 13 which promotes tax coordination.
Der er visse dele af den, som jeg ikke bryder mig om, f.eks. artikel 13, som fremmer skattekoordinering.
EnglishWe must not set those who work against those who do not work - I do not like these expressions.
Man må ikke modstille de kvinder, der arbejder, og de, der ikke arbejder - jeg bryder mig ikke om disse udtryk.
EnglishMr President, as a democrat, I have to take on board decisions even if I do not like them.
Hr. formand, som demokrat skal jeg naturligvis tage afgørelser til efterretning, også selv om jeg ikke bryder mig om dem.
EnglishI voted for it even though I do not like everything about it.
Jeg stemte for, selv om jeg ikke er enig i alt.
EnglishI do not like criticizing our colleagues, but even so.
Jeg kritiserer ikke gerne en kollega, men alligevel.
EnglishIt is a compromise which I have accepted, although I do not like it, and I would like to make this very clear.
Det er et kompromis, som jeg har accepteret, selv om jeg ikke kan lide det, og jeg siger det meget klart.
EnglishNow let me tell what I do not like in the compromise.
Nu vil jeg fortælle, hvad jeg ikke kan lide ved det.
EnglishI do not normally put down questions because I do not like to waste time, but I feel very strongly about this issue.
Jeg stiller normalt ikke spørgsmål, for jeg kan ikke lide at spilde tid, men jeg har meget stærke følelser for denne sag.
EnglishI do not like the word ‘ bureaucratic’.
Jeg bryder mig ikke om ordet bureaukratisk.

Other dictionary words

English
  • I do not like

Search for more words in the English-Danish dictionary.