"i.e." translation into Danish

EN

"i.e." in Danish

volume_up
i.e. [example]

EN i.e.
volume_up
[example]

The peaceful settlement of conflict - i. e. democracy - versus the declaration of war.
Fredelig konfliktløsning - det vil sige demokrati - versus krigserklæring.
I was basing my answer on the facts available to me, i. e. the statistics.
Jeg støttede mig bare til, hvad jeg råder over, det vil sige til statistikkerne.
Unanimity, i. e. the right of veto is going to control all decisions.
Enstemmighed, det vil sige vetoretten, findes både før og efter beslutningstagningen.

Synonyms (English) for "i.e.":

i.e.
English

Similar translations for "i.e." in Danish

I pronoun
Danish

Context sentences for "i.e." in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have a complete and correct guideline for this, i. e. a legislative measure.
Vi har et komplet og godt direktiv herom, altså en lovgivningsmæssig foranstaltning.
EnglishI should like to request that we keep to a standard voting time, i. e. eleven o ' clock.
Jeg vil gerne bede om, at vi holder fast ved afstemningstidspunktet, altså kl.
EnglishThis directive has now been through conciliation, i. e. it has been adopted.
Det er nu i mellemtiden også færdigbehandlet i Forligsudvalget, det er altså vedtaget.
EnglishMember States, i. e. national authorities, are responsible for implementing this strand.
Iværksættelsen af denne del hviler på medlemslande og nationale myndigheder.
EnglishAlso very important to us is the role of the public, i. e. transparency.
Offentlighedens rolle, gennemsigtigheden, er ligeledes meget vigtig for os.
EnglishIs it certain that ECPAT can continue their project next year, i. e. in 2001?
Ligger det helt fast, at ECPAT kan fortsætte med sine projekter i løbet af næste år, 2001?
EnglishLiberalisation - i. e. the abolition of monopolies - is one of the EU's success stories.
Liberaliseringen, altså afskaffelsen af monopolerne, er en af EU ' s succeshistorier.
EnglishA 15-metre bus can take some 67 passengers, i. e. 16 more than a 12-metre bus.
67 passagerer i en bus på 15 meter, hvilket er 16 passagerer mere end i en bus på 12 meter.
EnglishI regret that we are confining ourselves to the bare minimum, i. e. working conditions.
Jeg synes, det er ærgerligt, at vi nøjes med ting som arbejdsvilkår i begrænset omfang.
EnglishAs of this year, i. e. 1999, this sector will be given EUR 18.6 million in support.
Fra i år, altså 1999, støttes dette område med EUR 18,6 millioner.
EnglishNow the Clinton administration wanted the cheapest measures, i. e. to allow forests to grow.
Nu ville Clinton-regeringen have de billigste foranstaltninger, nemlig skovplantning.
EnglishBy e-learning - to use the general term - but much more, I believe, by e-entertainment.
Med eLearning - det generelle fagbegreb - men nok langt mere med eEntertainment, tror jeg.
EnglishThis will not take the desired effect i. e. filling the ozone hole until 100 years from now.
Først om 100 år vil det have den ønskede virkning, nemlig at lukke hullet i ozonlaget.
EnglishI also fail to see what the Commission promised, i. e. transparency.
Jeg savner også det, som Kommissionen har lovet, nemlig gennemskuelighed.
EnglishThe EU has a quite different means of enforcing sanctions, i. e. the European Court of Justice.
EU råder over et helt andet middel til at gennemføre sanktioner, nemlig EF-Domstolen.
EnglishThe other amendments on this subject, i. e. Amendments Nos 22, 43 and 46, are therefore rejected.
De andre ændringsforslag om dette emne - og det er 22, 43 og 46 - bliver så afvist.
EnglishMr Ribeiro e Castro, I fully understand the request made by the chair of your delegation.
Kære kollega, jeg har forståelse for den begæring, der er fremsat af delegationens formand.
EnglishAs far as the remainder is concerned, i. e. categories 2, 3, 5, 6 and 7, nothing has been changed.
Hvad angår de øvrige udgiftsområder - 2, 3, 5, 6 og 7 - forbliver alt uændret.
EnglishHowever, for the economic sector which I represent, i. e. fisheries, this means change.
Men netop for den erhvervssektor, jeg repræsenterer, nemlig fiskeriet, betyder det forandring.
EnglishThe settlement process must proceed by the only possible avenue, i. e. that of dialogue.
Problemet bør løses ad den eneste mulige vej, nemlig gennem dialog.