"I have a problem" translation into Danish

EN

"I have a problem" in Danish

See the example sentences for the use of "I have a problem" in context.

Similar translations for "I have a problem" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
a article
Danish
a preposition
Danish
a
Danish
problem noun
Danish

Context sentences for "I have a problem" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs an Austrian, I have no problem at all with moving forward more rapidly and quickly.
Som østriger har jeg slet ikke noget problem med at komme raskere og hurtigere fremad.
EnglishI have no problem in principle with the continued research and development in this field.
I princippet har jeg ikke noget i mod fortsat forskning og udvikling på dette område.
EnglishMr President, I have a problem, even if it does not concern me personally.
Hr. formand jeg har et problem, selvom det ikke berører mig personligt.
EnglishI have no problem at all with providing them with government jobs.
Med hensyn til at tilbyde stillinger i staten har jeg slet ingen problemer.
EnglishI have no problem at all, Commissioner, with the agreement on managing area 2J3KL.
Fru kommissær, jeg har overhovedet ikke noget problem med aftalen om forvaltningen af zone 2J3KL.
EnglishThere are, however, two points in your report that I have a problem with.
Jeg må imidlertid anfægte to punkter i den foreliggende betænkning.
EnglishMadame President, I have a problem with yesterday's Minutes.
Fru formand, for mit vedkommende er der et problem med protokollen fra i går.
EnglishI do not think this can work and that is where I have a problem.
Jeg har ingen indvendinger, hvad angår farligt affald, fordi det altid bør kontrolleres.
EnglishSpeaking personally, I have no problem with the idea of doubling them.
Personligt har jeg heller ikke noget problem med at fordoble dem.
EnglishI have no problem with Mr Daul personally rolling over for the sugar producers - as he is one.
Jeg har intet imod, at Hr. Daul er på sukkerfabrikanternes side - da han selv er en af dem.
EnglishI have no problem at all with that, but first we must see to it that we get the ship under way again.
Det har jeg ingen problemer med, men vi skal nu først se at finde en tilfredsstillende løsning.
EnglishI have explained to you that I have a problem with my schedule.
Jeg har forklaret Dem, at jeg har et problem med tidsplanen.
EnglishMr President, this has been voted on and I have no problem with that, but I had asked for the floor.
Hr. formand, der er stemt om dette, og det har jeg ingen problemer med, men jeg havde bedt om ordet.
EnglishHowever, I have a problem with his argument that we should simply use the traditional structures.
Jeg finder det også problematisk, når De bare siger, at vi ønsker at udnytte de traditionelle strukturer.
EnglishI have no problem, therefore, in supporting measures to prevent multiple applications.
Jeg har derfor ikke noget problem med at støtte foranstaltninger til at forhindre, at ansøgninger forelægges flere gange.
EnglishThis appears to me to be sufficient time, but I have no problem with extending this period to 24 months.
Direktivet er meget vigtigt, og det har ingen mening at regulere sikkerheden i de enkelte medlemsstater.
EnglishBut I have a problem when we impose from on high purist-type ideas on those who cannot defend themselves.
Jeg har imidlertid et problem, når vi ovenfra påtvinger dem, der ikke kan forsvare sig selv, puristiske idéer.
EnglishI have no problem with further research, but this has to be done before any amendments are proposed.
Jeg har ikke noget problem med yderligere undersøgelser, men disse skal foretages, før der stilles ændringsforslag.
EnglishI have a problem with this and that is the conflict between what the scientists say and what the fishermen say.
Jeg har et problem her, og det er konflikten mellem det, videnskabsfolkene siger og det, som fiskerne siger.
EnglishFor my part, I have no problem in obtaining tickets.
Jeg har selv ingen problemer med at få billetter.

Other dictionary words

English
  • I have a problem

In the Esperanto-English dictionary you will find more translations.