"I have a question" translation into Danish

EN

"I have a question" in Danish

See the example sentences for the use of "I have a question" in context.

Similar translations for "I have a question" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
a article
Danish
a preposition
Danish
a
Danish
question noun
to question verb
Danish

Context sentences for "I have a question" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have a question for the President-in-Office concerning Regulation No 1408/ 71.
Jeg har et spørgsmål til den fungerende rådsformand om forordning 1408 / 71.
EnglishThat brings me to my final point, and I have a question for Commissioner van den Broek.
Hermed er jeg kommet til mit sidste punkt, som er et spørgsmål til hr. van den Broek.
EnglishMr President, Commissioner, I have a question on the prohibited substances.
Hr. formand, hr. kommissær, jeg har et par spørgsmål, som vedrører de forbudte stoffer.
EnglishSo, in conclusion, Commissioner, I have a question for you and, likewise, for the Council.
Hr. kommissær, til sidst har jeg et spørgsmål til Dem og ligeledes til Rådet.
EnglishIn addition, I have another question to put, Mr President of the Council.
Derudover vil jeg gerne stille endnu et spørgsmål, hr. formand for Rådet.
EnglishMr President, I have a question about overpayment of income supplements in agriculture.
Hr. formand, jeg har et spørgsmål om overbetalingen af indtægtstilskuddene i landbruget.
EnglishMr President, I have a question that I should like to put to you concerning the agenda.
Hr. formand, jeg vil gerne stille et spørgsmål vedrørende dagsordenen.
EnglishMadam President, I have a question about the agenda you are proposing.
Fru formand, jeg har et spørgsmål angående den dagsorden, De foreslår.
EnglishWith regard to the stability pact, I have a question for the Commission.
Vedrørende stabilitetspagten har jeg et spørgsmål til Kommissionen.
EnglishI have a question concerning the last comment made by the Commissioner.
Jeg vil gerne stille fru kommissæren et spørgsmål i forbindelse med hendes sidste bemærkning.
EnglishNext, I have a question to put, first to you and then to the Bureau.
Dernæst har jeg et spørgsmål, i første omgang til Dem og dernæst til Parlamentets Præsidium.
EnglishMr President, I have a question about the method applied here.
Hr. formand, jeg vil gerne stille et spørgsmål vedrørende fremgangsmåden.
EnglishMr President, I have one question, which arose after we had completed the amendments.
Hr. formand, jeg har et spørgsmål, og det er kommet efter, at vi havde afsluttet ændringsforslagene.
EnglishMr President, I have a question concerning how events will run in practice.
Hr. formand, jeg har et spørgsmål til det praktiske forløb.
EnglishMadam President, I have a question concerning the Statute for Members.
Fru formand, jeg har et spørgsmål angående medlemmernes statut.
EnglishMr President, I am very pleased with the Commission's answers but I have one question.
Hr. formand, jeg er udmærket tilfreds med Kommissionens svar, og så kommer embedsmanden til undsætning.
EnglishMadam President, this may not be a point of order, but I have a question I should like to put to you.
Fru formand, jeg har måske ikke et punkt til forretningsordenen, men et spørgsmål til Dem.
EnglishMr President, I have a question to put to Commissioner Fischler.
Hr. formand, jeg vil gerne spørge kommissær Fischler om en ting.
EnglishMr President, I have a question and a comment concerning page 7 of the Minutes, at least in the Dutch version.
Hr. formand, jeg har et spørgsmål og en bemærkning vedrørende protokollens side 7.
EnglishMadam President, I have a question which we should like the Bureau to answer as soon as possible.
Fru formand, jeg har et spørgsmål, som vi gerne hurtigst muligt vil have svar på fra Præsidiet.

Other dictionary words

English
  • I have a question

Even more translations in the English-Indonesian dictionary by bab.la.