"I have arrived" translation into Danish

EN

"I have arrived" in Danish

See the example sentences for the use of "I have arrived" in context.

Similar translations for "I have arrived" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
arrived verb
Danish
to arrive verb

Context sentences for "I have arrived" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have been frustrated at our slow and cumbersome procedures ever since I have arrived at the Commission last autumn.
Jeg har været frustreret over vores langsommelige og besværlige procedurer, lige siden jeg fik sæde i Kommissionen sidste efterår.
EnglishI had the opportunity to get where I am today and I have arrived here, with the privilege of addressing the European Parliament, thanks to a single factor: education.
Jeg er nået hertil, hvor jeg er i dag, og har den ære i dag at tale til Europa-Parlamentet, takket være en enkelt faktor: uddannelse.
EnglishI might say that by the time I have arrived at Calais, having driven from Strasbourg, I feel I own the French motorway system, so expensive are those tolls.
Jeg kunne sige, at når jeg er nået til Calais efter at have kørt fra Strasbourg, føler jeg, at jeg ejer det franske motorvejssystem, så høje er de franske afgifter.
EnglishI have arrived late for this debate, but I have had time to listen to some speeches and I believe we should return to the basic issues.
Jeg er ankommet sent til denne forhandling, men jeg har fået tid til at lytte til nogle af udtalelserne, og jeg synes, at der er behov for at vende tilbage til de grundlæggende spørgsmål.

Other dictionary words

English
  • I have arrived

Translations into more languages in the bab.la English-Greek dictionary.