"i have been" translation into Danish


Showing results for "I". "i have been" is currently not in our dictionary.
EN

"i have been" in Danish

volume_up
I {pron.}
DA

EN I
volume_up
{pronoun}

I (also: me)
volume_up
jeg {pron.}
For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do.
thi det gode som jeg vil det gør jeg ikke; men det onde som jeg ikke vil det øver jeg.
I was born a Conservative and I trust that I will die a Conservative.
Jeg er født konservativ, og jeg har fuldt tillid til, at jeg vil dø konservativ.
I could not believe that I would ever forgive them, but now I have forgiven them.
Jeg troede ikke, at jeg nogensinde kunne tilgive dem, men nu har jeg tilgivet dem.

Synonyms (English) for "I":

I

Similar translations for "i have been" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
to be verb

Context sentences for "i have been" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou will see in item 7 that I have been named as Mr rather than Mrs McNally.
De vil se i punkt 7, at der foran mit navn står» hr.« i stedet for» fru« McNally.
EnglishWith regard to asylum and immigration, the truth is that I have been perplexed all day.
I forbindelse med asyl og indvandring har det i sandhed været en underlig dag.
EnglishLadies and gentlemen, I have been in contact with the Commission and the Council.
Ærede medlemmer, vi har været i kontakt med Kommissionen og med Rådet.
EnglishI have been told that the United States is seriously concerned about developments in Europe.
Det er kommet mig for øre, at USA er dybt bekymret over udviklingen i Europa.
EnglishOn three occasions this year I have been refused entry into Terminal D on my laissez-passer.
Tre gange i år har man nægtet mig adgang til Terminal D med min Passerseddel.
EnglishMrs Hardstaff, I have been informed by my services that there was a technical problem.
Fru Hardstaff, tjenestegrenene har meddelt mig, at der faktisk har været et teknisk problem.
EnglishI have been struck by two things throughout this labourious process.
Under hele dette arbejdskrævende forløb var der to ting, der slog mig.
EnglishDespite searching, I have been unable to obtain access to your decision.
Det er endnu ikke lykkedes mig at få adgang til Deres beslutning.
EnglishI have been a Commissioner for only five years and I have not yet seen the 'perfect ' document.
De fleste af dem har været politisk ladede - positivt eller negativt.
EnglishI have been asked to isolate the words 'all gifts or ' and 'or officials of the Institution '.
Man har anmodet mig om at udskille ordene» gave eller« og» eller institutionens tjenestemænd«.
EnglishLike all of you, I have been affected by the events that have taken place.
Disse hændelser gør dybt indtryk på mig såvel som på Dem.
EnglishIt is extremely important and it is a subject in which I have been very interested for many years.
Det er et meget vigtigt emne, der har haft min interesse i mange år.
EnglishI have been informed that Council commitments prevent it from being present before 5 p. m..
Rådet har meddelt, at det på grund af andre forpligtelser først kan komme til stede i dag efter kl.
EnglishI have been following the budget for over five years and the issue I have always focused on is transparency.
Når det er sagt, er der mange muligheder for forbedring, også i Kommissionen.
EnglishI have been recalled by the Presidency to be in Paris as soon as possible.
Formandskabet har kaldt mig til Paris hurtigst muligt.
EnglishI have been struck by the fact that the emphasis has been placed, first and foremost, on fears and anxieties.
Det har slået mig, at der først og fremmest lægges vægt på frygten og bekymringerne.
EnglishSince I have been in this House this has never happened before 9.30 p. m. at the earliest.
Med dette team vil man kunne køre ethvert arkiv i Europa, og det fortjener de at gøre om dagen nu og da.
EnglishAccording to what I have been told, a number of organisations have had to stop work because of this.
Det er mig fortalt og forsikret, at nogle organisationer har måttet standse deres aktiviteter.
EnglishI have been fighting on this front for many years, not just recently.
Vi er nødt til at sprede vores bistand mere generelt.
EnglishI have been accused of having too much confidence in the market and too little in social Europe.
Man anklagede mig for at have for meget tillid til markedet og kun ringe tillid til det sociale Europa.