"I have decided" translation into Danish

EN

"I have decided" in Danish

See the example sentences for the use of "I have decided" in context.

Similar translations for "I have decided" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
to decide verb

Context sentences for "I have decided" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith that in mind, I have decided to allow them to deal with their own consciences.
Med det i tankerne, har jeg besluttet at lade dem klare deres egen samvittighed.
EnglishHowever, I have decided that I really cannot come to Strasbourg any longer.
Men jeg har besluttet, at jeg virkelig ikke kan komme til Strasbourg længere.
EnglishThat is why I have decided personally to visit the region in the coming weeks.
Det er grunden til, at vi har besluttet personligt at besøge regionen i de kommende uger.
EnglishI have decided to vote for Mr Martens ' report, in spite of reservations.
Jeg har valgt at stemme for Martens ' betænkning - trods betænkeligheder.
EnglishI have decided, in the main, to support the Social Democratic Group.
Jeg har valgt i det store og hele at støtte Den Socialdemokratiske Gruppe.
EnglishCommissioner, that is very disappointing in my view and I have decided to focus on this revision.
Den europæiske industri skal i 2010 være verdens mest konkurrencedygtige økonomi.
EnglishUnlike the rest of my group, I have decided to abstain from voting on this report.
I modsætning til resten af min gruppe har jeg besluttet at undlade at stemme om denne betænkning.
EnglishFor the above mentioned reasons I have decided not to vote for the proposal.
Af ovenstående grunde har jeg valgt ikke at stemme for forslaget.
EnglishIn these circumstances I have decided not to submit a new Commission for your approval today.
Det er bedre at give sig mere tid og få løst opgaven rigtigt.
EnglishI have decided to emphasize this because it is so important.
Jeg har villet understrege dette, da det er så vigtigt.
EnglishI have decided to vote against the van Velzen report.
Undertegnede vælger at stemme nej til Van Velzen-betænkningen.
EnglishAfter considerable hesitation I have decided to vote with the Socialist Group on this report.
Efter at have været meget i tvivl har jeg besluttet mig til at stemme sammen med Den Socialistiske Gruppe om denne betænkning.
EnglishIn view of these decisions by Parliament, I have decided to vote against the report and the resolution.
Vi har vedtaget en række direktiver for at sikre alle en effektiv juridisk beskyttelse imod enhver form for diskrimination.
EnglishMr President, on the subject of Turkey, I have decided to ask the Association Council to discuss relations with that country.
Hr. formand, med hensyn til Tyrkiet har jeg besluttet at lade Associeringsrådet drøfte forbindelserne med Tyrkiet.
EnglishNevertheless, I have decided to include these points again in my report, for as the saying goes, " constant dropping wears the stone '.
Efter mottoet» dråben udhuler stenen« har jeg imidlertid igen taget fat i disse punkter i min betænkning.
EnglishI have decided to take State decisions with future generations in mind, and that is why I have paid a very high price.
Jeg har besluttet at træffe statsafgørelser med henblik på de kommende generationer og har derfor betalt en meget høj pris.
EnglishDespite these points of criticism, I have decided to vote in favour of Mr Scapagnini's report for the reasons I first mentioned.
Trods disse alvorlige kritikpunkter har jeg af de først nævnte grunde valgt at stemme for Scapagninis betænkning.
EnglishOn balance, I have decided to vote in favour.
EnglishMadam President, I have decided.
EnglishFurthermore, I have decided that there is a need to improve the labelling requirements for chicken and other meat preparations.
Desuden har jeg besluttet, at der ikke er behov for at forbedre mærkningskravene for kyllingekød og andre former for forarbejdet kød.

Other dictionary words

English
  • I have decided

Even more translations in the English-Hungarian dictionary by bab.la.