"I have done" translation into Danish

EN

"I have done" in Danish

See the example sentences for the use of "I have done" in context.

Similar translations for "I have done" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
done verb
to do verb

Context sentences for "I have done" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThink upon me, my God, for good, according to all that I have done for this people!
Kom i Hu alt hvad jeg har gjort for dette Folk og regn mig det til gode min Gud!
EnglishAll I have done is finish the work which he had largely and judiciously started.
Jeg færdiggør blot et arbejde, som han i vid udstrækning havde påbegyndt med kløgt.
EnglishI have done so because we need to prevent a risk that might affect anyone.
Fordi det her drejer sig om at imødegå en risiko, der kan ramme hvem som helst.
EnglishI have done so myself at the highest level, mentioning particular cases.
Jeg har selv gjort det på højeste plan, hvor jeg har nævnt specifikke tilfælde.
EnglishJesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel.
Jesus svarede og sagde til dem: "Een Gerning gjorde jeg og I undre eder alle derover.
EnglishAnd ye shall do as I have done: ye shall not cover your lips, nor eat the bread of men.
Og I skal gøre som jeg nu gør: I skal ikke tilhylle eders Skæg eller spise Sørgebrød;
EnglishI have done everything I can, Mr President, to make a solution possible.
Vi når måske til en beslutning til foråret eller til sommer, hvad ved jeg.
EnglishWhen I have rejected amendments, I have done so mainly because of considerations of style.
Når jeg har afslået ændringsforslag, har jeg nærmest gjort det af stilistiske grunde.
EnglishFor I have given you an example, that ye should do as I have done to you.
Thi jeg har givet eder et Eksempel for at ligesom jeg gjorde ved eder skulle også I gøre.
EnglishThat is what I have done, and I am applying the same rule to you as to everybody else.
Det har vi gjort, og vi gør den samme regel gældende over for Dem som over for alle andre.
EnglishO LORD my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands;
at han ej som en Løve skal rive mig sønder bortrive uden at nogen befrier.
EnglishI paid tribute then, as I have done since, to those periods of progress.
Jeg hilste disse fremskridt velkommen, og det har jeg gjort lige siden.
EnglishThat which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more!
jeg ser det lær du mig; har jeg gjort Uret jeg gør det ej mer!
EnglishYou may have noted I did so earlier and I have done so on a number of occasions.
De har muligvis bemærket, at jeg har givet udtryk for min støtte tidligere og ved flere lejligheder.
EnglishAs he is challenging something I have done, I have the right to reply.
Eftersom han angriber noget, jeg har gjort, har jeg ret til at svare.
EnglishHear, ye that are far off, what I have done; and, ye that are near, acknowledge my might.
Hvad jeg gør skal rygtes til fjerne Folk nære skal kende min Vælde.
EnglishOn the contrary, Mr Macartney, I think I have done everything possible to give you satisfaction.
Hr. Macartney, jeg mener tværtimod, at jeg har gjort alt for at imødekomme Deres ønske.
EnglishI think Johannes Swoboda said that too, but perhaps he did not say it as emphatically as I have done.
Jeg mener, at Johannes sagde det samme, han sagde det blot ikke så udtrykkeligt som jeg.
EnglishAll I have done, Commissioner, is ask you the same question that you asked Parliament.
Det eneste, jeg har gjort, hr. kommissær, er at spørge Dem om det samme, som De har spurgt Parlamentet om.
EnglishI have done what I had to do, which was to send it to each Group Chairman concerned.
Det er til gengæld min opgave at videregive den til formændene for de berørte grupper, hvilket jeg har gjort.

Other dictionary words

English
  • I have done

Search for more words in the Swedish-English dictionary.