"I have got" translation into Danish

EN

"I have got" in Danish

See the example sentences for the use of "I have got" in context.

Similar translations for "I have got" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
got verb
Danish
to get verb

Context sentences for "I have got" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope that I have got the wrong end of the stick here.
Jeg håber, at jeg har forstået det helt forkert.
EnglishFourthly, this week I have got into a lift five times and not been able to get out at my own floor.
For det fjerde har jeg i denne uge fem gange været ude for at gå ind i en elevator, som aldrig standsede på min etage.
EnglishMadam President, I am grateful too that the Council have come back because I have got something to say to them as well.
Fru formand, jeg er også taknemmelig for, at Rådet er vendt tilbage, for jeg har også noget at sige til dem.
EnglishNow I have got this answer about the year 1999.
Nu har jeg da fået dette svar om år 1999.
EnglishNor does it square with the picture of India I have acquired and of the country I have got to know over many years.
Det stemmer heller ikke overens med det billede, jeg har fået af Indien, og det land, jeg har lært at kende gennem mange år.
EnglishI have got to know you personally, Mr Monti, through our discussions on the maritime sector and have come to hold you in high regard.
Hr. Monti, jeg har personligt lært Dem at kende under de maritime forhandlinger, og jeg sætter pris på Dem.
EnglishSometimes in the debate I have got the feeling that the European Union is the only body that is being defrauded.
Jeg har undertiden under denne forhandling haft indtryk af, at Den Europæiske Union er det eneste organ, der er ude for bedrageri.
EnglishI have got two minutes here.
EnglishNow I have to take back that statement as I have got to know the President of the Commission's ideas on sustainable development and consider them to be very valuable.
Nu bliver jeg nødt til at trække denne udtalelse tilbage, fordi jeg har stiftet bekendtskab med kommissionsformandens tanker om bæredygtig udvikling, og jeg mener, at de er meget værdifulde.

Other dictionary words

English
  • I have got

Even more translations in the English-Hungarian dictionary by bab.la.