"I have heard that" translation into Danish

EN

"I have heard that" in Danish

See the example sentences for the use of "I have heard that" in context.

Similar translations for "I have heard that" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
heard verb
Danish
to hear verb
Danish
that adjective
Danish
that adverb
Danish
that conjunction
Danish
that pronoun
to that adverb
Danish

Context sentences for "I have heard that" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am more confused now that I have heard the Commissioner than I was before.
Jeg er mere forvirret nu, hvor jeg har hørt kommissæren, end jeg var tidligere.
EnglishAll the ideas I have heard put forward in this debate have long since become reality.
Her er alt, hvad jeg har hørt under denne debat, blevet gennemført for længst.
EnglishI have heard rumours that all 15 Member States have rejected it in the Council.
Det forlyder nemlig, at det i Rådet er afvist af alle femten medlemslande.
EnglishYou may rest assured that I have heard that message and I share your view.
De kan være forvisset om, at jeg har forstået budskabet og deler Deres opfattelse.
EnglishSo what Mr Howitt has presented here is not what I have heard from the same NGOs.
Hr. Howitts beskrivelse er således ikke identisk med beskrivelsen fra de samme ngo ' er.
EnglishI have heard promises that we will establish a stability pact in the southern Caucuses.
Jeg har hørt løfter om, at vi vil indføre en stabilitetspagt i det sydlige Kaukasus.
EnglishI have heard MEPs complaining here about not being able to fly to Strasbourg.
Jeg har her hørt europarlamentarikere klage over, at de ikke kunne komme til Strasbourg.
EnglishI have heard someone ask: ‘ But what has the Commission got to do with it?’
Jeg har hørt nogen spørge: " Men hvad har Kommissionen med det at gøre? ".
EnglishI have heard about hotel labels, restaurant labels, McDonald's crémant.
Jeg taler naturligvis om etiketter for hoteller og restauranter, McDonald-crémant.
EnglishSo let us forget dogma, examples of which I have heard here tonight.
Derfor skal vi stoppe den dogmatisme, som jeg har hørt eksempler på her i aften.
EnglishMrs Iivari, your comment was addressed more to Mrs Reding, but I have heard it.
Fru Iivari, Deres bemærkninger henvender sig snarere til fru Reding, men jeg hørte den godt.
EnglishMr President, I have heard many speakers say today that we are frustrated.
Hr. formand, jeg har i dag hørt flere talere sige, at vi er frustrerede.
EnglishI have heard that the European Parliament and the Council are preparing similar reforms.
Jeg har hørt, at Europa-Parlamentet og Rådet er ved at udarbejde tilsvarende reformer.
EnglishI have heard that the abattoirs are simply refusing to slaughter animals.
Jeg oplever, at slagterierne ganske enkelt vægrer sig ved at slagte dyr.
EnglishNothing I have heard in this debate would cause me to change my mind.
Jeg har ikke hørt noget under denne debat, der får mig til at skifte mening.
EnglishI have heard Commissioner Frattini confirm the need to patrol our coastlines.
Jeg hørte kommissær Frattini slå fast, at det er nødvendigt, at vi patruljerer vores kyster.
EnglishI have heard - and I regret this - Mr Soares and others likening East Timor to Macao.
Jeg var ked af at høre formand Soares og andre drage en parallel mellem Østtimor og Macao.
EnglishI have heard plenty of good advice given to the Parliament and to the new government of Russia.
Jeg har lyttet til mange gode råd til Parlamentet og den nye russiske regering.
EnglishMr President, I have heard that the President-in-Office is still airborne and cannot land.
Hr. formand, jeg har hørt, at formanden for Rådet stadig er i luften og ikke kan lande.
EnglishI have heard Members of Parliament ask why action was not taken sooner.
Det er sandt, jeg har hørt parlamentsmedlemmer sige: Hvorfor handlede De ikke noget før?

Other dictionary words

English
  • I have heard that

In the English-Esperanto dictionary you will find more translations.