"I have just" translation into Danish

EN

"I have just" in Danish

See the example sentences for the use of "I have just" in context.

Similar translations for "I have just" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
just adjective
just adverb

Context sentences for "I have just" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is a system, laid down by the Rules themselves, which I have just read out.
Der er en bestemmelse i selve forretningsordenen, som jeg lige har læst for dem.
EnglishI have just returned from India, from visiting the Dalai Lama in Dharamsala.
Jeg er netop vendt tilbage fra Indien, hvor jeg besøgte Dalai Lama i Dharamsala.
EnglishI have just read in The Guardian today that British Steel made£1 billion profit.
Jeg har lige i dag læst i The Guardian, at British Steel havde et overskud på 1 mia£.
EnglishI hope that the Commissioner will respond to the recommendations I have just made.
Jeg håber, at kommissæren vil reagere på de anbefalinger, som jeg netop har fremsat.
EnglishMadam President, I have just been talking to the group Chairman in the front row.
Fru formand, jeg har netop haft en samtale med formanden, som sidder på første række.
EnglishOur March report, as I have just said, laid down the broad lines of our strategy.
Jeg har lige sagt, at vores rapport fra marts lancerer de store linjer i en strategi.
EnglishI have just quoted verbatim from the press release issued by Clark on 10 January.
Jeg har just citeret ordret fra Clarks pressemeddelelse fra den 10. januar.
EnglishMr Liikanen, I have just listened carefully to your speech on the Elles report.
Hr. Liikanen, jeg har netop lyttet opmærksomt til Deres tale om betænkningen af Elles.
EnglishI have just finished taking the vote on two reports which were drawn up in German.
Jeg har netop gennemført afstemningen om to betænkninger, som var udarbejdet på tysk.
EnglishAs I have just said with respect to the Middle East, cooperation is called for.
Ligesom jeg netop sagde om Mellemøsten, har vi nu behov for at samarbejde.
EnglishThere was similar silence yesterday in Yokohama, from where I have just returned.
Stille var det også i Yokohama i går, hvor jeg lige er vendt tilbage fra.
EnglishI have just one point to add to what Mr Swoboda and Mr van Hulten had to say.
Jeg vil kun tilføje et enkelt punkt til Hannes Swobodas og Michel van Hultens indlæg.
EnglishThe second challenge that we must face is directly related to what I have just said.
Den anden udfordring har direkte forbindelse til det, som jeg lige har sagt.
EnglishAnother variant I have just heard mentioned would be not to have a debate, only a vote.
En anden variant, jeg netop har hørt, er, at vi ikke forhandler og kun stemmer.
EnglishI have just returned from the World Social Forum in Porto Alegre, Brazil.
Jeg er netop kommet tilbage fra Verdens Sociale Forum i Porto Alegre i Brasilien.
EnglishI have just returned from Washington as an ad hoc member of the US delegation.
Jeg er netop vendt hjem fra Washington som ad hoc-medlem af den amerikanske delegation.
EnglishI have just received a copy of one of the questions the Commissioner referred to.
Den handler om hindringer for bevægelighed snarere end ligenes tilstand.
EnglishI have just been looking at the text of the joint motion for a resolution.
Jeg har lige siddet og kikket på teksten til forslaget til fælles beslutning.
EnglishI have just said that such questions must be put at the appropriate time.
Jeg har allerede sagt, at disse spørgsmål skal stilles på det relevante tidspunkt.
EnglishI have just learnt that the proposal is within inter-service consultations.
Jeg har lige fået at vide, at forslaget er til høring i de forskellige tjenestegrene.

Other dictionary words

English
  • I have just

Even more translations in the English-German dictionary by bab.la.