"I have met" translation into Danish

EN

"I have met" in Danish

See the example sentences for the use of "I have met" in context.

Similar translations for "I have met" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
met verb
Danish
to meet verb

Context sentences for "I have met" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWherever I have gone I have met unfailing courtesy and politeness.
Uanset hvem jeg har snakket med, er jeg hver gang blevet mødt med stor høflighed.
EnglishI have met with the operators and worked a great deal with the unions on this matter.
Jeg har mødt operatørerne, og jeg har samarbejdet meget med fagforeningerne om dette emne.
EnglishI have met many of them and have experienced at first hand their resourcefulness and dedication.
Jeg har mødt mange af lærerne og personligt oplevet deres initiativ og engagement.
EnglishI have met Yawovi Agboyibo several times personally in his home base.
Jeg har mødt Yawovi Agboyibo flere gange personligt på hans hjemmebane.
EnglishI have met about a dozen people each time, representing all the different countries.
Alle landene har været repræsenteret, og jeg har hver gang holdt møde med en halv snes personer.
EnglishSince then, I have met some of the main NGOs involved in the fight against AIDS in the field.
Jeg har siden mødt nogle af de største ngo ' er, der er engageret i bekæmpelsen af aids.
EnglishResponsible retailers and manufacturers I have met welcome it.
Ansvarlige detailhandlende og producenter, som jeg har mødt, har hilst den velkommen.
EnglishThe leaders from the opposition and from NGOs, who I have met with in the country, confirm this.
Oppositionslederne og de ngo ' er, som jeg har mødt i landet, har bekræftet denne fremgang.
EnglishThe people affected live in my electoral district, and I have met them.
Jeg har mødt personer, der berøres heraf, i min valgkreds.
EnglishI have met many people in this Parliament who feel the same way and have as a result become my friends.
I Parlamentet har jeg mødt mange, der føler på samme måde, og som derfor er blevet mine venner.
EnglishI have met people there who are supposed to be acting mayors but who do nothing to deserve the title.
Jeg har selv mødt mennesker, der beklæder borgmesterposter dér, og som kun kan betegnes på den måde.
EnglishSince then, I have met with several employees, residents and friends who have been affected by this disaster.
Siden har jeg mødt mange lønmodtagere, indbyggere og venner, der er berørte af denne katastrofe.
EnglishI have met the Catholic bishop, Monsignor Mandagi and the leader of the Protestant churches, the Reverend Hendrix.
Jeg har personligt mødt den katolske biskop Mandagi og de protestantiske kirkers leder Hendrix.
EnglishI have met the Secretary-General and most of the Heads of all the UN agencies over the last 18 months.
Jeg har haft møder med generalsekretæren og de fleste ledere for alle FN ' s organer i de sidste 18 måneder.
EnglishSomebody mentioned women; I have met representatives from the whole of civil society, I have met everyone.
En eller anden talte om kvinder, jeg har mødt repræsentanter for hele civilsamfundet, jeg har mødt alle.
EnglishI have met some of the younger generation in Belgrade, for instance those who run the B92 independent radio.
Jeg har mødt nogle af den yngre generation i Beograd, f.eks. de unge, der driver den uafhængige radiostation B92.
EnglishI have met with representatives from the Council and Commission and have consulted widely with the industry.
Jeg har mødtes med repræsentanter fra Rådet og Kommissionen, og jeg har foretaget en omfattende høring af industrien.
EnglishI have met some of these people marching for employment and they spoke to me about their fears - and also their hopes.
Jeg har mødtes med deltagerne i marchen for beskæftigelse, og de fortalte mig om deres frygt, men også om deres håb.
EnglishI have raised this matter at the Conference of Presidents on every occasion on which I have met with the Turkish authorities.
Jeg har rejst spørgsmålet på Formandskonferencens møder og ved andre lejligheder, navnlig i min kontakt med de tyrkiske myndigheder.
EnglishI have met many of these people.

Other dictionary words

English
  • I have met

More translations in the English-Swahili dictionary.