"I have never" translation into Danish

EN

"I have never" in Danish

See the example sentences for the use of "I have never" in context.

Similar translations for "I have never" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
never adverb
Danish

Context sentences for "I have never" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have never yet met a consumer who is consumed with anxiety about carrageenan.
Jeg har endnu aldrig mødt en forbruger, der er vildt bekymret over carrageenan.
EnglishI have never seen such a light regulation or proposed regulation as this one.
Jeg har ikke set en eneste forordning eller forslag til forordning så let som dette.
EnglishI have never known the European Parliament to meet on such a day before.
Jeg har endnu aldrig oplevet, at Europa-Parlamentet holder møde på sådan en dag.
EnglishAs I have never seen this assessment, I should like to remind him of this request.
Denne vurdering har jeg aldrig set, og derfor opfordrer jeg ham på ny til at gøre det.
EnglishYet as someone who follows the country closely, it is a complaint I have never heard.
Men som en, der følger dette land nøje, er det en klage, jeg aldrig har hørt.
EnglishIt is something which I have never experienced in my 22 years as a Member of this House.
Jeg har endnu ikke oplevet sådan noget i mine 22 år som medlem af Parlamentet.
EnglishI have never combined questions because that is done by the Presidency of Parliament.
Jeg har aldrig samlet spørgsmålene, for det gør Parlamentets formandskab.
EnglishI have never considered the Breydel as a palace, as some have suggested.
Jeg har aldrig betragtet Breydel som et palads, sådan som nogle kaldte det.
EnglishI have never had any difficulty in getting any information about the project at any time.
Jeg har aldrig haft nogen vanskeligheder ved at få oplysninger om projektet.
EnglishI have never regarded enthusiasm as a huge attribute in the discussion of foreign policy.
Jeg har aldrig betragtet entusiasme som noget stort aktiv i en udenrigspolitisk debat.
EnglishI have never concealed my concern about this, nor do I intend to do so.
Jeg har aldrig lagt skjul på min bekymring i den forbindelse, og det vil jeg ikke gøre.
EnglishYet I have never seen any figures to prove this scientifically.
Jeg har imidlertid aldrig set et talmateriale, der videnskabeligt beviser dette.
EnglishI must say that I have never seen anything more fascistic than their methods of operation.
Jeg må sige, at jeg aldrig har set noget mere fascistlignende end deres arbejdsmetoder.
EnglishI have never really been able to regard whisky as a dangerous chemical.
Jeg har aldrig rigtigt kunnet opfatte whisky som et farligt kemikalium.
EnglishHowever, I have never said that there is a single recipe for running every economy.
Jeg har imidlertid aldrig sagt, at der er én bestemt opskrift på håndteringen af enhver økonomi.
EnglishAnd I have never known anyone to predict the exact dollar-ECU rate.
Ej heller har jeg set nogen forudsige det rigtige dollar- og ECU-forhold.
EnglishI have never known of anything else in the course of my work with political prisoners in Turkey.
Jeg har aldrig oplevet andet under arbejdet med politiske fanger i Tyrkiet.
EnglishAt home, I have never met a voter who for example demands a uniform voting system.
Hjemme har jeg aldrig mødt en eneste vælger, som f.eks. har stillet krav om et ensartet valgsystem.
EnglishIn the whole of the history of Russia, I have never seen an autocrat carry out referenda.
Igennem hele Ruslands historie har jeg aldrig set en diktator gennemføre en folkeafstemning.
EnglishFor me it has meant that I have never been able to be continuously present at a meeting.
For mig har det betydet, at jeg aldrig har kunnet være kontinuerligt til stede under et møde.

Other dictionary words

English
  • I have never

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Arabic-English dictionary.