"I have no doubt" translation into Danish

EN

"I have no doubt" in Danish

See the example sentences for the use of "I have no doubt" in context.

Similar translations for "I have no doubt" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
no interjection
Danish
no pronoun
Danish
no. noun
Danish
doubt noun
Danish
to doubt verb
Danish

Context sentences for "I have no doubt" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have no doubt that the Commissioner's proposals will achieve that simplification.
Jeg er ikke i tvivl om, at kommissæren med sine forslag opnår denne forenkling.
EnglishI have no doubt that those who have spoken here regard it as a serious matter.
Jeg er ikke i tvivl om, at de, der har talt her, betragter det som en alvorlig sag.
EnglishI have no doubt that she was prompted by the best humanitarian intentions.
Jeg nærer ingen tvivl om, at hun blev drevet af de bedste humanitære hensigter.
EnglishI have no doubt, in this particular case, that the Council will do just that.
Rådet vil så skulle tage sit ansvar, og jeg tvivler ikke på, at Rådet vil gøre dette.
EnglishHaving spoken to him I have no doubt that he believes he has honest cause.
Efter at have talt med ham er jeg ikke i tvivl om, at han mener, han har god grund.
EnglishMrs Hoff, I have no doubt that the Bureau will look at the problem you have mentioned.
Fru Hoff, jeg er ikke i tvivl om, at Præsidiet vil behandle det problem, De nævnte.
EnglishBut I have no doubt that all the Member States will realize what is important.
Men jeg nærer ingen tvivl om, at alle medlemsstater efterhånden ser, at det er vigtigt.
EnglishI have no doubt that this compromise will help the overall market increase.
Jeg er ikke i tvivl om, at dette kompromis vil bidrage til en samlet vækst på markedet.
EnglishDo not be over-enthusiastic, but I have no doubt that he would be delighted.
Lad os ikke være for entusiastiske, men jeg er ikke i tvivl om, at han ville blive henrykt.
EnglishListening to Commissioner Kyprianou speak, I have no doubt as to his good intentions.
Når jeg hører kommissær Kyprianous redegørelse, er jeg ikke i tvivl om hans gode hensigter.
EnglishI have no doubt that the European Union will make every effort to resolve their problem.
Jeg tvivler ikke på, at EU vil gøre den størst mulige indsats for at løse deres problem.
EnglishI have no doubt that stricter monitoring of working time, above all, is also required.
Jeg betvivler ikke, at der også er behov for en strengere kontrol, især med arbejdstiderne.
EnglishI have no doubt that women journalists are also under pressure in the written media.
Jeg har mistanke om, at de kvindelige journalister også udsættes for pres i de skrevne medier.
EnglishI have no doubt that specific safety measures are also needed in the tunnels.
Jeg betvivler ikke, at der også er behov for konkrete sikkerhedsforanstaltninger i tunnellerne.
EnglishI have little doubt that Mrs Theato will see that will happen.
Jeg tvivler ikke på, at fru Theato nok skal sørge for, at det bliver tilfældet.
EnglishI have no doubt that aside from being lengthy, those talks were also difficult.
Jeg er ikke i tvivl om, at disse forhandlinger ud over at være langvarige også har været vanskelige.
EnglishI have no doubt it will continue do so if these policies persist.
Jeg tvivler ikke på, at dette vil fortsætte, hvis denne politik varer ved.
EnglishI have no doubt that the greater majority of your fishermen would ask you to do the same thing.
Jeg er ikke i tvivl om, at størstedelen af fiskerne ville bede Dem om at gøre det samme.
EnglishI have no doubt it is one of the issues that will be raised.
Jeg nærer ingen tvivl om, at det er et af de spørgsmål, der vil blive rejst.
EnglishI have no doubt that our citizens will be able to identify the culprits.
Jeg er overbevidst om, at borgerne forstår at skelne mellem dem.

Other dictionary words

English
  • I have no doubt

Search for more words in the English-Indonesian dictionary.