"I have not been" translation into Danish

EN

"I have not been" in Danish

See the example sentences for the use of "I have not been" in context.

Similar translations for "I have not been" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
not adverb
Danish
to be verb

Context sentences for "I have not been" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the whole, when I have not been at that altitude, I have been in this Chamber.
Stort set har jeg, når jeg ikke har befundet mig i den højde, været her i salen.
EnglishMadam President, I have just been talking to the group Chairman in the front row.
Fru formand, jeg har netop haft en samtale med formanden, som sidder på første række.
EnglishI have not been authorised to do this, but I am the coordinator of the PPE Group.
Jeg har ikke autorisation til det, men jeg er koordinator for PPE-Gruppen.
EnglishI have personally been involved in Europe's support for UNHCR for UN aids.
Jeg har personligt været involveret i Europas støtte til UNHCR til FN-bistand.
EnglishMr President, unfortunately, I have not been able to obtain the motion for a resolution.
Hr. formand, jeg har desværre ikke været i stand til at få beslutningsforslaget.
EnglishI have just been looking at the text of the joint motion for a resolution.
Jeg har lige siddet og kikket på teksten til forslaget til fælles beslutning.
EnglishI have already been called a Eurorealist for taking that stance, despite my optimism.
På grund af denne holdning er jeg på trods af min optimisme blevet kaldt eurorealist.
EnglishI have also been informed that Amendment No 17 is on the same subject.
Man gør mig desuden opmærksom på, at ændringsforslag 17 også vedrører dette emne.
EnglishI have always been strongly committed to the development of the European Union.
Jeg er altid gået stærkt ind for udviklingen af Den Europæiske Union.
EnglishI have always been in favour of an economy in the service of man and not vice versa.
Jeg har altid været tilhænger af, at mennesket skal være økonomiens herre, ikke omvendt.
EnglishI have already been assured from my right that this will be added in the Spanish version.
Til højre for mig har man allerede forsikret mig, at det bliver suppleret på spansk.
EnglishOver the past few days, I have only been able to familiarise myself with it.
Det er kun her i de seneste par dage, at jeg har haft lejlighed til at få kendskab til det.
EnglishAll told, I have not been wrong in being an optimist in recent years.
Når alt kommer til alt, var det ikke forkert af mig at være optimist i de senere år.
EnglishAs you know, I have always been an enthusiastic supporter of interparliamentary exchanges.
Som De ved, har jeg altid støttet interparlamentariske udvekslinger stærkt.
EnglishI have not been guilty of manipulation of the parliamentary process.
Jeg har ikke gjort mig skyldig i manipulation af den parlamentariske proces.
EnglishAnd, as Parliament knows, I have not been backward when it comes to enforcement.
Og som Parlamentet ved, har jeg ikke ligget på den lade side, når det drejer sig om håndhævelse.
EnglishLadies and gentlemen, Mr President, I have now been involved in political life for thirty years.
Mine damer og herrer, hr. formand, jeg har nu været med i politik i tredive år.
EnglishFor this reason also, I have not been able to support the report.
Også af denne grund har jeg været ude af stand til at stemme for betænkningen.
EnglishI have still been unable to establish the fate of my interpreter and driver from Banda Aceh.
Det bekymrer mig, at Kommissionen svigter befolkningen i Europa, Indonesien og Asien.
EnglishI have always been in favour of strict compliance with the criteria of the Stability Pact.
Jeg har altid slået til lyd for en streng overholdelse af stabilitetspagtens kriterier.

Other dictionary words

English
  • I have not been

Moreover, bab.la provides the Chinese-English dictionary for more translations.