"I have not yet" translation into Danish

EN

"I have not yet" in Danish

See the example sentences for the use of "I have not yet" in context.

Similar translations for "I have not yet" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
not adverb
Danish
yet adverb
Danish

Context sentences for "I have not yet" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have never yet met a consumer who is consumed with anxiety about carrageenan.
Jeg har endnu aldrig mødt en forbruger, der er vildt bekymret over carrageenan.
EnglishFinally, I should like to deal as a package with the amendments I have not yet addressed.
Endelig betragter jeg de ændringsforslag, jeg endnu ikke er kommet ind på, samlet.
EnglishI have to say that you are right: indeed, I have not yet mentioned my eldest daughter, Elisabetta.
De har naturligvis ret i, at jeg endnu ikke har talt om min ældste datter, Elisabetta.
EnglishUnfortunately I have not yet learned the art of walking on water.
Desværre har jeg endnu ikke tilegnet mig kunsten at kunne gå på vandet.
EnglishI have not yet understood who will take some responsibility for the situation that has been created.
Jeg kan ikke se, hvem der har påtaget sig ansvaret for hele denne situation.
EnglishI have not yet heard this aspect mentioned here, and it should actually help us find a happy medium.
Dette aspekt har jeg endnu ikke hørt her, og det bør egentlig føre til en mellemvej.
EnglishI have been a Commissioner for only five years and I have not yet seen the 'perfect ' document.
De fleste af dem har været politisk ladede - positivt eller negativt.
EnglishI cannot at this time respond to that statement because I have not yet received the full text.
Jeg kan ikke her og nu reagere på denne udtalelse, da jeg endnu ikke har modtaget den fulde tekst.
EnglishThe main point I have not yet mentioned is the legal basis.
Hr. formand, det vigtigste tilbageværende punkt er retsgrundlaget.
EnglishI have not yet received this recommendation by the Quaestors.
Fru Morgan, jeg har endnu ikke modtaget kvæstorernes forslag.
EnglishMadam President, I have not yet seen the letter from the Irish authorities.
Jeg vil gerne understrege, at tv-kanaler ikke er direkte begunstiget under nogen af Media Plus-programmets ordninger.
EnglishI have as yet not heard any arguments on the basis of which the Commission would need to extend this period.
Jeg har endnu ikke hørt nogle argumenter, som kan få Kommissionen til at forlænge denne periode.
EnglishMr President, I have not yet received the written reply, as you might expect, and yet I have it here.
Hr. formand, jeg har naturligvis endnu ikke modtaget det skriftlige svar, men jeg har det allerede her.
EnglishWhat I have as yet failed to understand is what is to remain of this amendment if it is included in the overall compromise.
Jeg har nu ikke forstået, hvad der er tilbage heraf, hvis det optages i det samlede kompromis.
EnglishI have not yet come across a single unhappy one.
Jeg har endnu ikke mødt nogen, der ikke var tilfredse.
EnglishI have not yet seen anything in writing on the subject.
Jeg har endnu ikke set noget på skrift herom.
EnglishTo be honest, despite the newly announced measures I have not yet been able to detect much change.
Jeg må ærligt sige, at jeg trods de nyligt annoncerede foranstaltninger endnu ikke har kunnet spore væsentlige forandringer.
EnglishI have not yet seen it genuinely guaranteed in totalitarian states, even left-wing ones.
- I lyset af de indhug, som Kina har gjort på det europæiske marked, er betænkningen ikke omfattende nok og kommer derudover for sent.
EnglishI have not yet heard anyone address this matter, but I feel it is the final task before us all.
Det er en indsats, ingen endnu har været inde på, men det er efter min mening den sidste opgave, som vi skal løse i fællesskab.
EnglishI have as yet received nothing in writing.
Jeg har endnu ikke modtaget noget skriftligt materiale.

Other dictionary words

English
  • I have not yet

More translations in the English-Indonesian dictionary.