"I have now" translation into Danish

EN

"I have now" in Danish

See the example sentences for the use of "I have now" in context.

Similar translations for "I have now" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
now adverb
Danish

Context sentences for "I have now" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have now given an open and honest account of where the disagreement lies.
Nu har jeg givet en åben og ærlig redegørelse for, hvori uenigheden består.
EnglishI have now reached the top of the mountain and I do not want to go any higher.
Jeg er kommet op på toppen af bjerget, så nu vil jeg ikke gå længere op.
EnglishI have now checked this and found out that what is said is not entirely true.
Jeg har nu kontrolleret dette og er kommet frem til, at det, der står, ikke er helt sandt.
EnglishHowever, his speech yesterday worried me and I have now decided to abstain.
Det indlæg, vi hørte i går, bekymrede mig imidlertid og fik mig til at undlade at stemme.
EnglishLadies and gentlemen, Mr President, I have now been involved in political life for thirty years.
Mine damer og herrer, hr. formand, jeg har nu været med i politik i tredive år.
EnglishI have now been saying this for a long time without, unfortunately, ever being truly understood.
Jeg har nu gentaget dette i lang tid uden beklageligvis at blive rigtigt forstået.
EnglishThis was my first time to speak in this Chamber and I have now lost that opportunity.
Det var første gang, jeg skulle tale her i Parlamentet, og nu er jeg gået glip af den lejlighed.
EnglishI have now presented to you the Court of Auditors ' annual report for 1998.
Jeg har nu forelagt Dem Revisionsrettens årsberetning for 1998.
EnglishThere are three problems which I have now identified and I would like the Council's views on them.
Der er tre problemer, som jeg nu har udpeget, og jeg vil gerne høre Rådets syn på dem.
EnglishThis morning I have now heard from Mr Pinheiro that he prefers forms of cohabitation other than marriage.
Det er en interessant udvikling, som vi således kan konstatere i Portugal.
EnglishI have now seen, much to my surprise, that according to the Minutes you did not see my request to speak.
Nu ser jeg til min overraskelse, at De ikke har set min melding, i henhold til protokollen.
EnglishThat is why I have now personally withdrawn my signature.
Derfor har jeg nu også personligt trukket min underskrift tilbage.
EnglishUnfortunately, I have now forgotten the very finesounding name.
Desværre kan jeg ikke længere huske det klangfulde navn.
EnglishI cannot find any reference to this in your report which I have now read and which you adopted this week.
Det kan jeg ikke finde noget om i Deres rapport, som jeg nu har læst, og som De vedtog i denne uge.
EnglishI have now studied the flood of reports that have come in.
Nu har jeg studeret det væld af rapporter, der er kommet.
EnglishBut I have now learned a new expression from you, Mr Santer.
Men jeg har nu lært et nyt begreb af Dem, hr.
EnglishI have now informed the House of this fact.
Jeg har hermed gjort Parlamentet opmærksomt på dette forhold.
EnglishI have now sat in this Parliament for two years.
Jeg har nu siddet i dette parlament i to år.
EnglishI therefore believe that I have now said enough.
Så jeg mener, at jeg har sagt nok nu.
EnglishI have now reached my third point.

Other dictionary words

English
  • I have now

Even more translations in the Arabic-English dictionary by bab.la.