"I have only" translation into Danish

EN

"I have only" in Danish

See the example sentences for the use of "I have only" in context.

Similar translations for "I have only" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
only adjective
Danish
only adverb

Context sentences for "I have only" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn 13 October, it was sent to Parliament, but I have only just seen it tonight.
Den 13. oktober blev den sendt til Parlamentet, men jeg har først set den i nat.
EnglishMr Giansily, I have only mentioned what I witnessed yesterday evening.
Hr. Giansily, jeg har kun refereret det, som jeg selv var vidne til i går aftes.
EnglishOver the past few days, I have only been able to familiarise myself with it.
Det er kun her i de seneste par dage, at jeg har haft lejlighed til at få kendskab til det.
EnglishMr President, I have only one question to ask today and I am going to get straight to the point.
- Hr. formand, jeg har kun et spørgsmål i dag, og jeg skal gå lige til sagen.
EnglishI have only one slight reservation and that is the position of Cyprus.
Jeg har kun et lille forbehold, og det drejer sig om Cyperns stilling.
EnglishUntil now, I have only wanted to place David Byrne in that position.
Indtil videre har jeg kun villet sætte David Byrne på denne plads.
EnglishMr President, as I have only one minute I shall be very brief.
Hr. formand, eftersom jeg kun har et minut, vil jeg gøre det meget kort.
EnglishOn the contrary, I have only heard very positive remarks at all times concerning what can be done.
Tværtimod har jeg hele tiden kun hørt meget positive bemærkninger om, hvad der kan gøres.
EnglishI have only had time to touch upon just a few aspects of this issue.
Jeg har kun haft tid til at berøre nogle få aspekter i denne sag.
EnglishMy second point is enlargement, on which I have only a few words to say.
For det andet udvidelsen, og hertil kun en kort bemærkning.
EnglishI have only just arrived in the Parliament because of delays.
Jeg er på grund af forsinkelser først lige ankommet til Parlamentet.
EnglishI have only one other brief point to mention to my fellow Members.
Jeg vil blot tilføje en lille ting henvendt til kollegerne.
EnglishI have only to repeat the commitment I gave to that Conference.
Jeg kan blot gentage det tilsagn, jeg gav Formandskonferencen.
EnglishMr President, I have only one thing to say in response to the President of the Commission's speech: bravo!
Hr. formand, min kommentar til kommissionsformandens tale kan sammenfattes i ét ord: bravo.
EnglishMadam President, I have only two comments on the Cunha report.
Fru formand, blot to bemærkninger til Cunha-betænkningen.
EnglishMr President, I have only a minute, so I will be brief.
Hr. formand, jeg har kun et minut, så jeg vil gøre det kort.
EnglishI have only one question, which goes a little further.
Jeg har kun et enkelt spørgsmål, som nok går lidt videre.
EnglishMr President, I have only a few very brief remarks.
Hr. formand, jeg har kun enkelte meget korte bemærkninger.
EnglishI have only one single thing to add to what has already been said by President Barroso and the Presidency of the Council.
Det har ofte at gøre med en frygt for noget, som anses for at være ukendt eller skræmmende.
EnglishI have only just got here myself as a shadow rapporteur.
Jeg er selv først lige kommet som skyggeordfører.

Other dictionary words

English
  • I have only

Have a look at the Hungarian-English dictionary by bab.la.