"I have problems with" translation into Danish

EN

"I have problems with" in Danish

See the example sentences for the use of "I have problems with" in context.

Similar translations for "I have problems with" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
problems noun
problem noun
Danish
with preposition
Danish

Context sentences for "I have problems with" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPersonally, I have problems using the adjective " charitable " at all.
Personligt har jeg problemer med overhovedet at bruge adjektivet " velgørende ".
EnglishI have problems with two paragraphs of the resolution, however.
Men der er to stykker i beslutningen, som volder mig problemer.
EnglishI have problems with no air in some of the meeting rooms.
Jeg har problemer med, at der ingen luft er i nogle af møderummene.
EnglishThat is precisely why I have problems with Amendment No 21, which could be misleading in this respect.
Derfor har jeg også problemer med ændringsforslag 21, som kunne tolkes forkert i den henseende.
EnglishI have problems with any continuation of the use of tattoos, and the Environment Committee is of the same view.
Jeg har problemer med enhver fortsat brug af tatoveringer, og det samme har Miljøudvalget.
EnglishIt is that part of the content I have problems with.
Det var den del af indholdet, jeg har problemer med.
EnglishFinally, I have problems with Amendment No 24.
Endelig har jeg problemer med ændringsforslag 24.
EnglishFor example, I have problems with the special constitutionality appeal, which includes the famous subsidiarity appeal.
F.eks. synes jeg, at der er et problem med den særlige klagemulighed vedrørende forfatningsmæssige spørgsmål.
EnglishI have problems - and so does my group - with Amendment No 48, which calls for aid to be focused on biosphere reserves and similar areas.
Jeg har - og også min gruppe har problemer med ændringsforslag 48, hvor der stilles krav om, at støtten samles om biosfærereservater og lignende områder.
EnglishI have problems with the amendments that impose additional obstacles on industry in regard to obtaining orphan drug status for a particular medicine.
Jeg mener, det er problematisk med de ændringsforslag, der stiller industrien yderligere hindringer i vejen, når et bestemt lægemiddel skal have status som sjældent lægemiddel.

Other dictionary words

English
  • I have problems with

Search for more words in the Korean-English dictionary.