"I have sent" translation into Danish

EN

"I have sent" in Danish

See the example sentences for the use of "I have sent" in context.

Similar translations for "I have sent" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
sent verb
Danish
to send verb
Danish

Context sentences for "I have sent" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishArise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing: for I have sent them.
men stå op stig ned og drag med dem uden at tvivle; thi det er mig som har sendt dem.
EnglishAnd now I have sent a cunning man, endued with understanding, of Huram my father's,
Her sender jeg dig en kyndig og indsigtsfuld Mand Huram-Abi;
EnglishHear ye therefore the word of the LORD, all ye of the captivity, whom I have sent from Jerusalem to Babylon:!
Men hør dog HERRENs Ord alle I landflygtige som jeg sendte fra Jerusalem til Babel!
EnglishI have sent two letters to the Pakistani authorities in relation to the issues you have mentioned.
Jeg har sendt to breve til de pakistanske myndigheder om de spørgsmål, De har rejst i Deres indlæg.
EnglishOn behalf of all of you, I have sent a letter to both Heads of State to express our condolences.
Jeg har på alles vegne skrevet et brev til de to statschefer for at give udtryk for vores kondolence.
EnglishI have sent a telegram to Mr Imbeni’ s family, expressing condolences on behalf of the whole House.
Jeg har på Deres vegne og på vores institutions vegne sendt et kondolencetelegram til hans familie.
EnglishAs for thee also, by the blood of thy covenant I have sent forth thy prisoners out of the pit wherein is no water.
For Pagtblodets Skyld vil jeg også slippe dine Fanger ud ja ud af den vandløse Brønd.
EnglishSo I have sent a letter to the Maltese authorities and the Foreign Minister will visit us tomorrow.
Jeg har derfor sendt et brev til de maltesiske myndigheder, og landets udenrigsminister besøger os i morgen.
EnglishOn your behalf I have sent a message of condolence to his widow.
Jeg har på Deres vegne kondoleret hans enke.
EnglishWhom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
EnglishThe letter of condolence that I have sent to the Bigley family says that we all feel affected by this brutal murder.
Det står i det kondolencebrev, jeg har sendt til familien Bigley, at vi alle er berørt af dette brutale drab.
EnglishAnd ye shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, saith the LORD of hosts.
og I skal kende at jeg har sendt eder dette Påbud fordi jeg har en Pagt med Levi siger Hærskarers HERRE.
EnglishLet us be quite clear: the working document that I have sent is a preliminary report to begin consultation.
Jeg vil gerne slå fast, at det arbejdsdokument, som jeg har udsendt, er en foreløbig rapport, der skal indlede høringen.
EnglishI have sent someone to ask whether after these ten minutes we can expect the Council and the Commission.
Jeg har sendt en person hen for at spørge, om vi kan regne med Rådets og Kommissionens tilstedeværelse om disse ti minutter.
EnglishWhom I have sent unto you for the same purpose, that he might know your estate, and comfort your hearts;
ham sender jeg til eder netop for at I skulle lære at kende hvorledes det står til med os og for at han skal opmuntre eders Hjerter
EnglishWhom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.
ham sender jeg til eder just for at I skulle lære at kende hvorledes det står til hos os og for at han skal opmuntre eders Hjerter.
EnglishI have sent a copy of the letter to a number of Members and I will ensure that a copy is sent to you.
I dette brev forklares holdningen med hensyn til slam, og det indeholder endvidere den type forsikring, De efterlyste tidligere i Deres fremlægning.
EnglishI ask you for an assurance that the recorded vote for Thursday will be corrected in accordance with the two letters I have sent.
Jeg beder Dem om en forsikring om, at afstemningslisten for torsdag vil blive rettet i overensstemmelse med de to breve, jeg har sendt.
EnglishThe measures the Commission intends to take are set out in a letter that I have sent to the President of the European Parliament today.
De foranstaltninger, Kommissionen agter at træffe, er angivet i et brev, jeg i dag har sendt til formanden for Europa-Parlamentet.
EnglishOn behalf of the House, I have sent a message of our deepest sympathy to the families of the victims and wishes for the prompt recovery of those injured in the attack.
Jeg har på Parlamentets vegne kondoleret ofrenes familier og sendt ønsker om god bedring til de sårede.

Other dictionary words

English
  • I have sent

Search for more words in the Turkish-English dictionary.