"I have some" translation into Danish

EN

"I have some" in Danish

See the example sentences for the use of "I have some" in context.

Similar translations for "I have some" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
some adjective
some adverb
Danish
some pronoun
Danish

Context sentences for "I have some" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have some knowledge of the way the International Olympic Committee does its work.
Jeg har en del kendskab til den Internationale Olympiske Komités arbejdsmetoder.
EnglishI have some brief comments to make on the means envisaged by the draft report.
Jeg har nogle kortfattede kommentarer til de metoder, der er skitseret i forslaget.
EnglishBe that as it may, I have some different ideas of what would help these countries.
Jeg kan i hvert fald forestille mig en anden form for hjælp til disse lande.
EnglishHowever, I read history and I have some knowledge and understanding of it.
Men jeg læser historiebøgerne og har en vis viden om og forståelse af historien.
EnglishI have some sympathy for him, but none for the President of the Commission.
Ham har jeg forståelse for, men jeg har ingen forståelse for kommissionsformanden.
EnglishMr President, I have some technical changes to announce before the vote.
Hr. formand, jeg vil gerne foreslå en række tekniske ændringer før afstemningen.
EnglishI have some bad news for him, in that I have learnt a bit from him over the years.
Jeg har nogle dårlige nyheder til ham, for jeg har taget ved lære af ham i årenes løb.
EnglishI have some reservations regarding on-board diagnostics and in-service testing.
Jeg har nogle forbehold med hensyn til on board-diagnosesystemer og tilsyn under driften.
EnglishI have some reservations in the context of the negotiations in the IGC.
Jeg har visse forbehold i forbindelse med forhandlingerne på regeringskonferencen.
EnglishHowever – and here I speak personally – I have some concerns about some of the measures.
For det første forsøger Kommissionen i disse forslag at sikre sig flere beføjelser.
EnglishI have some lists, but they must be very short compared to what business is being done.
Jeg har nogle lister, men de må være meget korte i forhold til, hvad der går for sig.
EnglishI have some questions to ask the Commissioner, one of which is very specific.
Jeg har nogle spørgsmål til kommissæren, hvoraf et er meget specifikt.
EnglishWhen we speak of harmonisation of fuel and vehicle taxes, I have some concern.
Når vi taler om en harmonisering af brændstof og vægtafgifter, bliver jeg temmelig bekymret.
EnglishThis is why I have some reservations about the resolution to be put to the vote on Thursday.
Jeg er derfor lidt i tvivl om det beslutningsforslag, vi skal stemme om på torsdag.
EnglishI have some reservations about the function performed by the management committee.
Jeg har visse forbehold over for forvaltningsudvalgets funktioner.
EnglishI have some reason to believe that the Council would accept some amendment of this order.
Jeg har grund til at tro, at Rådet vil kunne acceptere visse ændringer i den henseende.
EnglishI have some misgivings as to whether we are actually achieving what we want through this proposal.
Og jeg er lidt betænkelig ved, om vi nu også opnår det, vi ønsker med dette forslag.
EnglishI have some further comments on Amendments Nos 43, 51 and 46, as well as on a few others.
Jeg har nogle yderligere bemærkninger til ændringsforslag 43, 51 og 46 samt til enkelte andre.
EnglishI have to tell you that, at the present time, I have some doubts as to the admissibility of this request.
22, og jeg må sige, at jeg i øjeblikket er i tvivl om anmodningens antagelighed.
EnglishI am content, I feel at ease and I have some very good friends.
" Jeg er tilfreds, jeg befinder mig godt, og jeg har nogle gode venner.

Other dictionary words

English
  • I have some

Even more translations in the Korean-English dictionary by bab.la.