"I have something" translation into Danish

EN

"I have something" in Danish

See the example sentences for the use of "I have something" in context.

Similar translations for "I have something" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
something adverb
Danish

Context sentences for "I have something" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGrateful though I am to you for this statement, I have something to ask of you.
Jeg vil gerne takke Dem for denne udtalelse, men der er noget, som jeg godt vil bede Dem om.
EnglishCould you please draw his attention to the fact that I have something to say to him?
Kan De gøre ham opmærksom på, at jeg gerne vil sige noget til ham?
EnglishI have something to say to the members of the parliaments.
Jeg vil gerne sige noget til Parlamentets medlemmer.
EnglishMr President, it is not the usual problem with Question Time, instead I have something quite concrete today.
Hr. formand, det er ikke det sædvanlige problem med spørgetiden, jeg har nemlig noget helt konkret i dag.
EnglishI have something to ask of you, Mr President-in-Office.
Jeg har en bøn til Dem, hr. rådsformand.
EnglishI would now like to move on to the question of Iraq, which I also addressed yesterday, but where I have something to add.
Jeg vil nu gå videre med spørgsmålet om Irak, som jeg også behandlede i går, men hvor jeg har et par tilføjelser.
EnglishI have something else to give, but [ let us wait for Christmas ], because this would be a less exciting present.
Men Kommissionen håber fortsat, at der kan findes en løsning, således at vores sidste topmøde med premierminister Chrétien kan finde sted, før han træder tilbage.
EnglishI have something to say against it, however, and that is that insufficient differentiation is made between the Slovak peoples and their current tyrants.
Jeg har dog noget at udsætte på det, fordi der i denne beslutning ikke i tilstrækkelig grad skelnes mellem det slovakiske folk og dets nuværende tyran.
EnglishAnd I have something else to say: we need to say this loud and clear to our member governments, especially our agricultural ministers, in the first phase of the Intergovernmental Conference.
En ting til: I denne fase af regeringskonferencen er det nødvendigt at sige dette klart og tydeligt til vores medlemsregeringer og især til landbrugsministrene.
EnglishMr President, I have something to add to today ’ s Minutes, that being the fact that the written statement on rheumatic diseases has, today, already surpassed the two-thirds majority.
Jeg skal henvise til, at indlemmelsen af dette begreb i Unionens politikker i flere år har været et tilbagevendende, stærkt krav fra et stort antal europæiske regioner.
EnglishWe shall continue and I shall report to Parliament as soon as I have something more substantial than at this moment on how far our American partners are prepared to go.
Parallelimport er desuden underlagt undtagelser vedrørende beskyttelse af menneskers liv og sundhed og beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret i henhold til traktatens artikel 30.

Other dictionary words

English
  • I have something

Moreover, bab.la provides the English-Greek dictionary for more translations.