"I have spent" translation into Danish

EN

"I have spent" in Danish

EN I have spent
volume_up
[example]

I have spent
I have spent a lot of time trying to get it organised.
Jeg har brugt megen tid på at forsøge at få det indført.
Jeg har brugt ECU 15 millioner på den.
Jeg har brugt alle mine penge!

Similar translations for "I have spent" in Danish

I pronoun
Danish
to have verb
spent verb
Danish
to spend verb
Danish

Context sentences for "I have spent" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have spent a lot of time working in the Balkans and continue to do so.
Der skal også skabes rimeligt aflønnede job for at bekæmpe korruptionen.
EnglishI have spent ten years repeating the arguments that Mrs Bloch von Blottnitz has presented this evening.
Jeg har i 10 år fremført de argumenter, fru Bloch von Blottnitz har fremført i dag!
EnglishI have spent fifteen years of my life without a passport or driving licence.
Jeg har levet 15 år af mit liv uden pas og uden kørekort.
EnglishI can assure the honourable Member that I have spent the last 30 minutes waiting to begin Question Time.
Mine damer og herrer, jeg har ventet i 30 minutter på at kunne begynde spørgetiden.
EnglishI myself am the son of emigrants and I have spent most of my life outside of the Union’ s borders.
Jeg er selv barn af emigranter, og jeg har tilbragt det meste af mit liv uden for EU ' s grænser.
EnglishI can honestly say that I have spent a lot of my time in the last three and a half years at that altitude.
Jeg kan ærligt sige, at jeg har tilbragt en masse af min tid i de sidste tre et halvt år i den højde.
EnglishI say this because I have spent half an hour trying to talk about the Minutes of the sitting of Friday, 7 July of this year.
Jeg siger det, fordi jeg i en halv time har forsøgt at komme til at tale om protokollen fra mødet fredag den 7. juli i år.
EnglishOver the past few months, since the beginning of October in fact, I have spent more than two weeks in that country.
Samtidig er jeg også blevet overbevist om - hvilket fremgår af min betænkning - at der kommer flere reformer, der skal gennemføres.
EnglishI have spent a lot of time on this question.
EnglishI have spent the best part of my existence on the side of the defence and I know there are no empty words, wherever they are spoken.
Jeg har arbejdet størstedelen af mit liv som forsvarsadvokat, og jeg ved, at ingen ord er udtalt forgæves, uanset hvor det sker.
EnglishThen I said, I have laboured in vain, I have spent my strength for nought, and in vain: yet surely my judgment is with the LORD, and my work with my God.
Jeg sagde: "Min Møje er spildt på Tomhed og Vind sled jeg mig op dog er min Ret hos HERREN min Løn er hos min Gud.
EnglishI have spent considerable time in Central Europe since the revolutions and I believe that we owe our fellow-Europeans the courtesy of the truth.
Jeg har tilbragt en hel del tid i Centraleuropa siden omvæltningerne, og jeg mener, at vi skylder vore medeuropæere den høflighed at sige dem sandheden.
EnglishAlong with my colleagues, I have spent many months trying to ensure that measures were taken to help known victims and those yet to appear.
Sammen med mine kolleger har jeg brugt flere måneder på at insistere på, at der blev truffet nogle foranstaltninger til gavn for de eksisterende og kommende skadelidte.
EnglishWith these objectives in mind and wanting to reach a good outcome, I have spent a lot of time listening attentively in the last few months.
Vi har drøftet sagen blandt kolleger her i Parlamentet og søgt veje, som sikrer de berørte deres eksistens i dag og giver deres erhverv en god fremtid i Europa i morgen.
EnglishI was a teacher for 16 years and now, as an MEP, I have spent a lot of time in schools, colleges, and at conferences arguing for just this sort of action.
Jeg var lærer i 16 år og har nu som parlamentsmedlem brugt meget tid på skoler, universiteter og konferencer med at argumentere for netop denne form for handling.
EnglishI have spent fourteen years in the Committee on Budgetary Control and, without delving into my archives, I can remember four resolutions of the Plenum in which this very thing was demanded.
Jeg har arbejdet 14 år i Budgetkontroludvalget, og uden at dykke ned i mine arkiver husker jeg fire beslutninger i Parlamentet, hvor der blev anmodet om netop dette.
EnglishI have spent many sleepless nights thinking about whether it was a good answer to say 'yes, we should make a sixth Environment Action Programme'since it has been heavily criticised.
Jeg har tilbragt mange søvnløse nætter med at tænke på, om det var et godt svar at sige " ja, vi bør udarbejde et sjette miljøhandlingsprogram ", eftersom det er blevet stærkt kritiseret.