"i put" translation into Danish


Showing results for "I". "i put" is currently not in our dictionary.
EN

"i put" in Danish

volume_up
I {pron.}
DA

EN I
volume_up
{pronoun}

I (also: me)
volume_up
jeg {pron.}
For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do.
thi det gode som jeg vil det gør jeg ikke; men det onde som jeg ikke vil det øver jeg.
I was born a Conservative and I trust that I will die a Conservative.
Jeg er født konservativ, og jeg har fuldt tillid til, at jeg vil dø konservativ.
I could not believe that I would ever forgive them, but now I have forgiven them.
Jeg troede ikke, at jeg nogensinde kunne tilgive dem, men nu har jeg tilgivet dem.

Synonyms (English) for "I":

I

Similar translations for "i put" in Danish

I pronoun
Danish
put noun
Danish
to put verb
to put

Context sentences for "i put" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to put my question and, above all, to hear the Commissioner’ s reply.
Hr. Posselt, De tager fejl, vi har utroligt mange spørgsmål liggende, især til hr.
EnglishI put in my report a list of rights that should be included in any UN convention.
Min betænkning indeholder en liste, som bør indgå i enhver FN-konvention.
EnglishThe proposals I have put forward in this House are the result of a consensus.
Kommissionen består af kristelige demokrater, socialdemokrater og liberale.
EnglishSo her hypothesis is not possible under the formula I have put forward here.
Derfor vil den hypotetiske situation, De nævner, ikke kunne opstå i praksis.
EnglishThis being so, I would like to put a number of questions to the Commission.
For det første var der sidste år 9.000 retssager vedrørende produktpirateri i Kina.
EnglishI shall therefore put to the vote the request to bring forward the debate on hushkits.
Vi går nu over til afstemningen om at fremrykke debatten om støjdæmpede fly.
EnglishMr President, may I briefly put a question to Commissioner Bolkestein?
Hr. formand, tillad mig at stille et lille spørgsmål til kommissær Bolkestein.
EnglishThis is the thought underlying the financial plan that I put before you today.
Det drejer sig således om bæredygtig udvikling, unionsborgerskabet og EU ' s rolle i verden.
EnglishThe third question I should like to put concerns services of general interest.
Kan De præcisere, hvilke områder De tænker på, når De taler om direktivets anvendelsesområde?
EnglishNow, therefore, I put that same question directly to the Council and the Commission.
Denne fremgangsmåde anvendes i øjeblikket til EUFOR Althea i Bosnien.
EnglishI should like to put my second question to both the Minister and the Commissioner.
Mit andet spørgsmål er dels til ministeren, dels til kommissæren.
EnglishFor our part, I will put the question of interests, including family interest, to our Bureau.
Det er naturligvis et emne, der er blevet diskuteret meget her i Europa-Parlamentet.
EnglishTo do so is, as far as I am concerned, to put the cart before the horse.
De to alternativer, udelukkelse eller fuld tiltrædelse af Tyrkiet, er ikke tilstrækkelige.
English   – Mr President, I would like to put another question to the Commission.
Abort opfattes ikke af de organisationer, som vi støtter, som en form for familieplanlægning.
EnglishI want to put on the record the total commitment of farmers to animal welfare.
Dyretransport har stor betydning for Irlands landbrugsøkonomi.
EnglishAs no one else wishes to speak, I put the request for urgent procedure to the vote.
Da der ikke er flere indlæg, går vi nu over til afstemning om forslaget om uopsættelig forhandling.
EnglishThe bad news is that I have a supplementary question I should like to put to you.
Det syvende rammeprogram indeholder dog en nyhed, nemlig oprettelsen af Det Europæiske Forskningsråd.
EnglishHaving heard one speaker for and one against, I now put the request to the vote.
Efter at vi har hørt en taler, der er for, og en taler, der er imod, skal der nu stemmes om forslaget.
EnglishI shall put to the vote Mrs Valenciano’ s request to postpone the vote.
Vi vil forsøge at finde et kompromisforslag og ikke stemme om disse modstridende beslutninger.
EnglishThat is the message which I put before Parliament in my report.
Det er den udtalelse, som gennem min betænkning er forelagt Parlamentet.