"I quote" translation into Danish

EN

"I quote" in Danish

See the example sentences for the use of "I quote" in context.

Similar translations for "I quote" in Danish

I pronoun
Danish
quote noun
to quote verb
Danish

Context sentences for "I quote" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe assume – and I quote again – ‘ that Guantánamo will soon be a thing of the past’.
Vi går ud fra - jeg citerer igen - " at Guantánamo snart vil høre fortiden til ".
EnglishI will now quote the oral amendment, of which you have the English version.
Jeg citerer her det mundtlige ændringsforslag, som De har i den engelske version.
EnglishI can quote, as an example, Mr Cashman's report, which we shall be debating later.
Som eksempel kan jeg nævne betænkningen af Cashman, der senere kommer til drøftelse.
EnglishIn this context, I should like to quote the French proverb ‘ grasp all, lose all’.
Det ville være bedre at have færre planer, men at disse planer var mere realistiske.
EnglishI will quote this once again because this is precisely what is at issue here.
Jeg citerer endnu en gang, for det er lige præcis det, det her drejer sig om.
EnglishI think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking.
Dette synes jeg afspejler en patriarkalsk formynderattitude, som er stødende.
EnglishI will quote some figures to illustrate the importance of the sector as a whole.
Hvor betydningsfuld hele branchen er, kan kort illustreres med nogle tal.
EnglishI should like to quote a figure to you: Europe costs each European 26 cents a day.
Et enkelt tal: Hver dag koster Europa alle de europæiske borgere 26 cent.
EnglishPlease forgive my German accent, but I would not dare quote Bismarck in English.
Undskyld mig min tyske udtale, men jeg ville ikke turde citere Bismarck på andet end tysk.
EnglishI should like, if I may, to quote a few statistics on the disadvantages of these regions.
Lad mig nævne nogle tal til belysning af disse regioners utilfredsstillende vilkår.
EnglishI will quote three of them: the timetable, the nature of reforms, the procedure for reform.
Lad mig blot nævne tre: tidsplanen, reformernes art og proceduren for reformerne.
EnglishAt the time I said – and I hope you will allow me to quote; you know I love to quote myself:
" Vi vil gøre alt for at nå frem til en aftale, men jeg gør mig ingen illusioner.
EnglishI quote: ' ' European rail policy finds itself in a crucial phase.
Jeg citerer: " Den europæiske jernbanepolitik er kommet ind i en afgørende fase.
EnglishPerhaps I could quote Mark Twain who was wrongly reported to be deceased.
Jeg må måske tillade mig at citere Mark Twain, som fejlagtigt var blevet rapporteret død.
EnglishBut I would like to quote an Asian religious leader who I heard speak some time ago.
Men jeg vil gerne citere en asiatisk religiøs leder, som jeg hørte tale for nogen tid siden.
EnglishHere it states, and I quote: ' The level of non-compliance is rather high.
Her står der, jeg citerer:« The level of noncompliance is rather high.
EnglishYou yourself have said, if I may quote you, that the final words have not yet been spoken.
De har selv - jeg citerer - anført, at det sidste ord endnu ikke er sagt.
EnglishI would like to quote a sentence: ' This is not of this world. '
Jeg vil i den forbindelse gerne komme med et citat:« Det er ikke af denne verden«.
EnglishShe says in her explanation, and I quote: 'In an ideal world there would be no drug abuse.
I bemærkningerne anfører hun: " I en ideel verden ville narkotikamisbrug ikke forekomme.
EnglishI would just like to quote what I said last week and then move the debate on a little.
Jeg vil blot gerne citere, hvad jeg sagde sidste uge, og derefter føre debatten lidt videre.

Other dictionary words

English
  • I quote

Have a look at the English-Danish dictionary by bab.la.