"I realise" translation into Danish

EN

"I realise" in Danish

See the example sentences for the use of "I realise" in context.

Similar translations for "I realise" in Danish

I pronoun
Danish
to realise verb
realise verb
to realize verb
to realize
Danish

Context sentences for "I realise" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI realise that, but I have to comply with Rule 144 of Parliament's Rules of Procedure.
Jeg forstår dette, men jeg må følge artikel 144 i Parlamentets forretningsorden.
EnglishI realise it is not easy and I realise you have a very difficult problem, Mr Fischler.
Jeg forstår, at det ikke er let, og at De har et meget vanskeligt problem, hr.
EnglishAs I am sure you realise, there are several ways of looking at this clause.
Som De ved, findes der helt enkelt forskellige opfattelser af denne klausul.
EnglishI realise that these issues will be dealt with during future negotiations.
Jeg ved, at disse spørgsmål ligger inden for mandatet for de kommende forhandlinger.
EnglishI also realise that it must be based on realism and that false hopes should not be created.
Jeg ved også, at man skal være realistisk og undgå at skabe falske forhåbninger.
EnglishI realise that, by saying this, I am already going beyond the scope of today ’ s debate.
Men jeg ved, at dette rækker videre end den debat, vi skal beskæftige os med i dag.
EnglishSo I hope you will realise that this is not Chinese, but the Tibetan language.
Så jeg håber, at De kan høre, jeg ikke taler kinesisk, men tibetansk.
EnglishI was forced to realise that only a few people are aware of how close Europe is to them.
Jeg kunne konstatere, at kun få er bevidst om, hvor tæt Europa er på dem.
EnglishI realise that this is enormous and that the figure is perhaps rather arbitrary.
Jeg medgiver, at det er meget, og at tallet måske er arbitrært.
EnglishSo I believe we must realise that Milosevic planned this attack on civilians.
Jeg mener altså, at vi virkelig må indse, at Milosevic har planlagt dette angreb på civilister.
EnglishI realise that is a challenge but it is one we must work towards.
Jeg er klar over, at det er en udfordring, men det er en udfordring, som vi må tage op.
EnglishIn my opinion, we are playing the dictator's game, albeit unintentionally, I realise.
Jeg ved godt, at det ikke er med vilje, men efter min mening spiller vi med i Fidel Castros spil.
EnglishI realise that it has turned out much lower than she proposed.
Jeg er klar over, at det har vist sig at være noget lavere end det, hun har foreslået.
EnglishI realise, of course, that the People's Republic of China does not understand the word democracy.
Jeg forstår godt, at Folkerepublikken Kina ikke kan stille noget op med ordet demokrati.
EnglishI realise that to do so would be at the cost of Members who have questions.
Jeg ved, at det går ud over de medlemmer, der har spørgsmål.
EnglishI realise my error and I shall insert a statement in the Minutes.
Det er min skyld, og jeg vil udarbejde en bemærkning til protokollen.
English4/ 99, I realise that we are only dealing with the tip of the iceberg.
4 / 99, bliver jeg klar over, at vi kun ser toppen af isbjerget.
EnglishI realise that you cannot force people either to grow or to eat organic food.
Efter midtvejsevalueringen søger landbrugerne alternative muligheder for at fortsætte deres virksomhed.
EnglishI realise that traditional products have not normally carried labels as to their content.
Jeg er klar over, at traditionelle produkter normalt ikke har været mærket med hensyn til indhold.
EnglishI realise that you are extremely knowledgeable on the subject, but I have not asked you for advice.
Europa-Parlamentet vil så beslutte, om der er enighed om at anvende hemmelig afstemning.

Other dictionary words

English
  • I realise

Have a look at the English-Swahili dictionary by bab.la.