"I realize" translation into Danish

EN

"I realize" in Danish

See the example sentences for the use of "I realize" in context.

Similar translations for "I realize" in Danish

I pronoun
Danish
to realize verb
to realize
Danish

Context sentences for "I realize" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I wonder whether Members realize that the session is starting at this hour.
Hr. formand, jeg gad vide, om medlemmerne er klar over, at mødet begynder nu.
EnglishI realize that this is a very sensitive subject: there are ethical concerns.
Jeg erkender, at dette er et meget følsom emne: Der er etiske aspekter.
EnglishI realize this would not be standard practice but this is not a standard institution.
Jeg erkender, at dette ikke vil være standardpraksisen, men dette er ikke en standardinstitution.
EnglishYes, I realize you do not like that answer, but they are all responsible for the situation.
Ja, jeg ved godt, at De ikke kan lide dette svar, men alle er ansvarlige i denne situation.
EnglishI did not realize until I took up this brief just how complex motor vehicles can be.
Det var først, da jeg tog fat på denne opgave, at jeg erkendte, hvor komplekse motorkøretøjer kan være.
EnglishI realize, Mr President, that that involves extra expense.
Jeg ved godt, hr. formand, at det ville betyde en ekstra omkostning.
EnglishOf course I realize that most of the responsibility for disability policy lies with the Member States.
Jeg er naturligvis klar over, at størstedelen af ansvaret for handicappolitikken ligger hos medlemsstaterne.
EnglishI did not realize he had such a distinguished past.
Jeg var ikke klar over, at han havde så ærefuld en fortid.
EnglishI am well aware that there have been delays, and I realize that we need to be stricter in future.
Der er forsinkelser, det er jeg helt klar over, og jeg indrømmer, at der er behov for at være mere disciplinerede i fremtiden.
EnglishSince putting this question down I realize that this problem is much more extensive than I had anticipated.
Efter at jeg formulerede dette spørgsmål, har jeg indset, at problemet er langt mere omfattende, end jeg først havde antaget.
EnglishI realize the situation but, for the sake of people everywhere dealing with this issue, please speed this up.
Jeg forstår situationen, men af hensyn til mennesker overalt, der arbejder med denne sag, så vær venlig at fremskynde dette.
EnglishI am afraid I do not have such information in my brief but I realize that it is a matter of great concern.
Jeg har desværre ikke sådanne oplysninger her, men jeg erkender, at det er et spørgsmål, der giver anledning til stor bekymring.
EnglishI think we realize already that the farm budget is now debated far more intensively than in previous years.
Jeg tror, at vi allerede nu kan konstatere, at der er kommet en mere intensiv diskussion om landbrugsbudgettet i gang end i tidligere år.
EnglishBut I realize that a problem exists.
Men jeg forstår, at der er et problem.
EnglishI hope that the Member States at the summit realize that I am not proposing an instrument binding on all Member States.
Jeg håber, at medlemsstaterne på topmødet forstår, at jeg ikke hermed foreslår et instrument, der forpligter alle medlemsstater.
EnglishMr Graefe zu Baringdorf, I am sure you realize that we are confronting a completely unexpected situation because of what happened yesterday evening.
Hr. Graefe zu Baringdorf, De må forstå, at der er opstået en helt uventet situation, efter det der skete i går aftes.
EnglishI realize that Members have many things to do, but the programme of the House cannot be changed to accommodate Members ' personal timetables.
Jeg ved, at medlemmerne har mange forpligtelser, men Parlamentets arbejdsplan kan ikke ændres af hensyn til disse forpligtelser.
EnglishAll I can do is start my speech by repeating Bernadotte's famous remark: I realize everything is against me except your personal kindness.
Jeg kan kun indlede dette indlæg med et berømt citat af Bernadotte, nemlig at jeg ved, at alt er imod mig undtagen Deres personlige venlighed.
EnglishI myself am not against taking economic sanctions, though I realize that this is a policy which is very difficult to sell within the European Union.
Jeg er personligt ikke imod økonomiske sanktioner, skønt jeg ved, at det er meget vanskeligt at sælge en sådan politik i Den Europæiske Union.
EnglishNot being personally a specialist on the question I realize the full value of the efforts your Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights.
Eftersom jeg ikke selv er specialist på området, sætter jeg fuldt ud pris på den indsats Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder har ydet.

Other dictionary words

English
  • I realize

Translations into more languages in the bab.la English-Norwegian dictionary.