"I realized" translation into Danish

EN

"I realized" in Danish

See the example sentences for the use of "I realized" in context.

Similar translations for "I realized" in Danish

I pronoun
Danish
to realize verb
to realize
Danish

Context sentences for "I realized" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLadies and gentlemen, I expect you have all realized that I am a lucky Vice-President.
Ærede medlemmer, jeg går ud fra, at De alle er klar over, at jeg er en heldig næstformand.
EnglishI realized that this would not work particularly well.
Jeg er blevet klar over, at det nok ikke er en særlig god idé.
EnglishI wish they had realized this a little more when they were considering this important cultural programme.
Jeg ville ønske, de havde været lidt mere opmærksomme på dette, da de behandlede dette vigtige kulturprogram.
EnglishI realized that in a very practical way this week: the television monitor in my office was not working when I arrived.
Det erfarede jeg på en meget praktisk måde i denne uge: fjernsynsskærmen på mit kontor virkede ikke, da jeg ankom.
EnglishI have just realized that, in contrast to what Mrs Nicole Fontaine had been told, it does have to be done formally.
Jeg har lige forstået, at det formelt er nødvendigt, og det afviger derfor fra det, der allerede var meddelt fru Nicole Fontaine.
EnglishThis was a very important report, as we all realized, and I can understand that there are wide variety of views about it as was clearly shown by yesterday's debate.
Det drejede sig om en meget vigtig betænkning, det vidste vi alle, og jeg forstår godt, at der er meget forskellige opfattelser.
EnglishWhen I read that sentence, I realized there is now a new abbreviation in French, PPLE, for 'pays pauvres lourdement endettés ', or heavily indebted poor countries.
Da jeg læste denne sætning, blev jeg klar over, at der nu eksisterer en ny forkortelse, SFFL, det vil sige " stærkt forgældede fattige lande«.
EnglishI made a proposal in my speech which was not recorded because I had not realized that the Vice-President had asked for silence and I went on speaking.
Under mit indlæg kom jeg med et forslag, som ikke blev ført til protokols, da jeg ikke var klar over, at næstformanden havde bedt om ro, og jeg fortsatte med at tale.
EnglishSince I voted against this recommendation and the meaning of the recommendation, I wish to justify my position, because I realized that Parliament had made a parliamentary...
Eftersom jeg har stemt imod denne indstilling og indholdet af indstillingen, vil jeg gerne begrunde det, fordi jeg har forstået, at Parlamentet har gjort et parlamentarisk.....
EnglishMr von Habsburg will have realized that I entirely agree with him, but I have no information or evidence to suggest that Austria is not cooperating in helping refugees to return home.
Hr. von Habsburg har sikkert lagt mærke til, at jeg fuldt ud deler hans mening, at jeg hverken har informationer om eller indicier for, at Østrig ikke skulle medvirke til flygtningenes tilbagevenden.

Other dictionary words

English
  • I realized

Even more translations in the Greek-English dictionary by bab.la.