"I reckon" translation into Danish

EN

"I reckon" in Danish

See the example sentences for the use of "I reckon" in context.

Similar translations for "I reckon" in Danish

I pronoun
Danish
to reckon verb
Danish

Context sentences for "I reckon" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI reckon the agency will have enough on its plate just upholding the freedom of expression.
I betragtning af hvad der er sket i den seneste tid, vil det også være nødvendigt.
EnglishI reckon I have spoken to between 300 and 400 Members.
Jeg skønner, at jeg har talt med 300-400 medlemmer.
EnglishI can tell you that I have done my calculations and I reckon that I have spoken some 428 times in the topical and urgent debates.
Jeg har regnet ud, at jeg har taget ordet 428 gange under den aktuelle og uopsættelige debat.
EnglishI reckon that all outstanding chapters will also be opened with at least four countries in this group next year.
Jeg regner med, at man for mindst fire stater i denne gruppe vil tage hul på alle de resterende kapitler næste år.
EnglishFor I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.
Thi jeg holder for at den nærværende Tids Lidelser ikke ere at regne imod den Herlighed som skal åbenbares på os.
EnglishWith a roll call vote costing about ECU 1, 500, having 50 roll call votes, I reckon has just cost us about ECU 75, 000.
Da en afstemning ved navneopråb koster omkring 1.500 ECU, har jeg regnet ud, at de 50 afstemninger ved navneopråb lige har kostet os omkring 75.000 ECU.
EnglishI reckon that a qualified majority in the Council of Ministers could adopt the lightweight Regulation that was originally called for.
Jeg har tillid til, at der så kan opnås et kvalificeret flertal i Ministerrådet for at vedtage en forordning af mindre omfang, således som mandatet også lød på oprindeligt.

Other dictionary words

English
  • I reckon

Even more translations in the Japanese-English dictionary by bab.la.