"I refuse" translation into Danish

EN

"I refuse" in Danish

See the example sentences for the use of "I refuse" in context.

Similar translations for "I refuse" in Danish

I pronoun
Danish
to refuse verb

Context sentences for "I refuse" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I hope you will refuse explanations of votes from these people.
Hr. formand, jeg håber, at De vil afvise stemmeforklaringer fra disse personer.
EnglishI refuse to allow myself to be ostracised for internal and party political reasons!
Jeg nægter af lade mig trænge op i en krog af indenrigs- og partipolitiske grunde!
EnglishI will vote not to grant discharge but that does not mean that I refuse it definitively.
Jeg giver ikke decharge, men det vil ikke sige, at jeg definitivt afviser det.
EnglishI refuse to treat these Heads of Government as if they were the insurgent rebels of Europe.
Jeg vil ikke være med til at lade, som om regeringscheferne var Europas kupmagere.
EnglishMy colleagues and I refuse to have anything to do with this despicable exercise.
Mine kolleger og jeg afviser at deltage i dette dårlige initiativ.
EnglishI refuse to be instrumentalised in this House during my Presidency.
Jeg nægter at lade mig gøre til instrument her i Parlamentet under mit formandskab.
EnglishI cannot really refuse you as you probably more than deserve them.
Jeg kan vel egentlig ikke afvise jer, da I højst sandsynlig mere end fortjener det.
EnglishI, myself, refuse to accept military competition, irrespective of the ‘ bloc ’ in question.
Jeg ønsker at fremme freden i verden og følgelig forbedre levevilkårene.
EnglishYet I refuse to give up hope because in life there is always room to act and to change things.
Og jeg fortvivler da heller ikke, for det er altid muligt at ændre tingenes tilstand.
EnglishI refuse to see these public service tasks made subject to the rules of the competitive market.
Revisionsklausulen på højst fem år giver mulighed for en gradvis overgang.
EnglishI refuse to be treated in the same way as people who do not come here Mondays and Fridays.
Jeg nægter at blive behandlet på samme måde som folk, der ikke kommer her mandag og fredag.
EnglishSo I refuse, and I would stress this, to recognize a contradiction between the two objectives.
Derfor nægter jeg, og det vil jeg klart understrege, at se modsætningen mellem begge mål.
EnglishHowever, they have explicitly requested the floor now and I cannot refuse.
Men de to kommissærer har udtrykkeligt bedt om lov til at tale nu, og jeg kan ikke nægte dem ordet.
EnglishBut I refuse to devote myself to these types of nightmare scenarios.
Jeg nægter derfor at give mig af med den slags katastrofeforløb.
EnglishI resolutely refuse to accept terms which have not been discussed being inserted into texts.
Jeg modsætter mig på det bestemteste, at der i teksterne forekommer begreber, der ikke er aftalt.
EnglishI refuse to accept that politics should give way upon this issue.
Jeg nægter at tro, at politikken skal give op over for dette emne.
EnglishFor our part, we do not think so, and I refuse to sit back and do nothing.
Vi mener det ikke selv, og jeg nægter ikke at gøre noget.
EnglishTherefore, I cannot refuse to include this correction.
Jeg kan derfor under ingen omstændigheder tage hensyn til denne rettelse.
EnglishI refuse to be treated as a child for the minority's sake.
Jeg nægter at blive behandlet som et barn på grund af et mindretal.
EnglishCould I refuse to follow the advice of gorgeous blonde Elena?
Kunne jeg gøre andet end at følge den smukke, blonde Elenas råd?

Other dictionary words

English
  • I refuse

Translations into more languages in the bab.la German-English dictionary.