"I regret" translation into Danish

EN

"I regret" in Danish

See the example sentences for the use of "I regret" in context.

Similar translations for "I regret" in Danish

I pronoun
Danish
to regret verb

Context sentences for "I regret" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately, we have missed that opportunity, something I particularly regret.
Det skridt har vi desværre ikke taget, hvilket jeg beklager overordentligt meget.
EnglishThat is why I regret that I am not able to congratulate this Member on his work.
Derfor beklager jeg, at jeg ikke kan lykønske denne kollega med hans arbejde.
EnglishThat is why I regret the Commissioner’ s absence from this debate all the more.
Derfor beklager jeg så meget desto mere kommissærens fravær fra denne forhandling.
EnglishI note with regret that the control system is rather general and superficial.
Jeg noterer med beklagelse, at kontrolsystemet er noget generelt og overfladisk.
EnglishI regret that we are down to one hour rather than the usual one and a half hours.
Jeg beklager, at vi er nede på én time i stedet for den sædvanlige halvanden time.
EnglishI regret that discrimination on the ground of sexual orientation was not discussed.
Jeg beklager, at man ikke talte om diskrimination i forhold til seksuel adfærd.
EnglishAs a result, I am expressing great regret and great sorrow on behalf of my group.
Derfor er det stor beklagelse og stor tristhed, jeg udtrykker på min gruppes vegne.
EnglishFor all these reasons, I regret, once again, to say that I have voted against.
Af disse årsager har jeg, og det vil jeg gerne gentage, stemt imod med vemod.
EnglishI regret that we have not managed to exercise our parliamentary responsibility.
Jeg beklager, at det ikke er lykkedes os at handle ansvarsbevidst her i Parlamentet.
EnglishI regret, in all sincerity, that for these reasons I was bound to vote against.
Af ovenstående grunde kunne jeg desværre ikke gøre andet end at stemme imod.
EnglishI regret to say that the information you have been given is simply incorrect.
Jeg beklager at måtte sige, at de oplysninger, De har givet, ikke er korrekte.
EnglishI regret the inconvenience that this amendment has caused the European Parliament.
Jeg beklager de problemer, som denne ændring har forårsaget for Parlamentet.
EnglishI regret that we were unable to find a compromise within Mrs Karamanou's opinion.
Jeg beklager, at vi ikke har kunnet finde noget kompromis i fru Karamanous udtalelse.
EnglishMr President, I regret the fact that we are discussing this matter once again.
Hr. formand, jeg beklager, at dette spørgsmål endnu en gang er blevet rejst.
EnglishI regret the attempt to cling on to quotas and to interfere with trade in that way.
Jeg beklager forsøget på at holde fast i kvoterne og gribe ind i handlen ad den vej.
EnglishThis is a wrong decision, which I very much regret because it will have consequences.
Det er en forkert beslutning, som jeg beklager meget, for den vil få konsekvenser.
EnglishIn this respect, I regret the importance given over to financial concerns.
Jeg beklager i denne forbindelse, at de finansielle anliggender vejer så tungt.
EnglishThat, Mrs Wallström, is why I regret that it is you whom I have to address today.
Derfor beklager jeg, fru Wallström, at jeg må henvende mig til Dem i dag.
EnglishThus I regret that the Commission cannot support Amendments Nos 72 to 74.
Derfor må jeg beklage, at Kommissionen ikke kan støtte ændringsforslag 72 til 74.
EnglishIt was with some regret that I voted against this outcome of a conciliation procedure.
Det var med nogen beklagelse, at jeg stemte mod resultatet af en forligsprocedure.

Other dictionary words

English
  • I regret

Even more translations in the Turkish-English dictionary by bab.la.