"I rely" translation into Danish

EN

"I rely" in Danish

See the example sentences for the use of "I rely" in context.

Similar translations for "I rely" in Danish

I pronoun
Danish
to rely verb

Context sentences for "I rely" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI rely on the support of Parliament in the approach adopted, which will be absolutely decisive.
Jeg regner med Parlamentets støtte til dette tiltag, som vil være helt afgørende.
EnglishFor that I shall rely on the creativity of Directorate General VII.
Jeg ønsker derfor også at appellere til de kreative kræfter i Generaldirektorat VII.
EnglishI therefore do not rely on market forces, as Mrs Kestelijn-Sierens and Mr De Clercq just said.
Jeg regner derfor heller ikke med markedets kræfter, således som fru Kestelijn og hr.
EnglishI therefore rely on the Commission to uphold European basic rights.
Jeg regner derfor med, at Kommissionen vil forsvare de europæiske grundlæggende rettigheder.
EnglishLastly, I hope we can rely on you in the field of civil liberties and human rights.
Endelig håber jeg, at vi kan stole på Dem inden for området borgerlige rettigheder og menneskerettigheder.
EnglishWhat the Commissioner has just said does not appear to give me a source on which I can rely.
Det, kommissæren lige har sagt, synes ikke at lede mig i retning af en kilde, som jeg kan stole på.
EnglishI hope we can rely on you to prioritise civil liberties and human rights in the future.
Jeg håber, at vi kan stole på, at De prioriterer de borgerlige rettigheder og menneskerettighederne fremover.
EnglishThat shows how much I rely on her cooperation!
Det viser, hvor afhængig jeg er af Deres samarbejde!
EnglishSo I continue to rely on your support.
Jeg er derfor også fremover henvist til deres støtte.
EnglishI know I can rely on everyone here.
Jeg ved, at jeg kan stole på alle her i salen.
EnglishMr Vitorino, I therefore rely on your courage.
EnglishI rely on the political and financial support of Parliament to pursue a well-informed debate on enlargement.
Jeg stoler på Parlamentets politiske og økonomiske støtte, så vi kan gennemføre en diskussion om udvidelsen på et velinformeret grundlag.
EnglishI hope we can rely on you.
EnglishMr President, I would like to thank the Commission and the Council, and I think we can rely on the Commissioner to take a very strong stand on these important issues.
Hr. formand, jeg vil gerne takke Kommissionen og Rådet, og jeg tror, vi kan stole på, at kommissæren vil indtage et klart standpunkt i forbindelse med disse vigtige spørgsmål.
EnglishI am sure when I bring forward the concerns from Ireland and my constituency, I can rely on him displaying his acute listening skills and showing the same sympathy.
Jeg er sikker på, at når jeg fortæller, hvad der optager Irland og min valgkreds, kan jeg sætte min lid til, at han fremviser sin fortræffelige lytteevne og udviser samme velvillige indstilling.
EnglishA lot of its value is based on investments in the British stock market and I rely on investment managers to keep my investment safe and to develop it for my future retirement.
Dens værdi afhænger i høj grad af investeringer i det britiske aktiemarked, og jeg er afhængig af, at min investering forvaltes sikkert med henblik på min fremtidige pensionisttilværelse.
EnglishI rely on the good will of the British Presidency to achieve a breakthrough and so to set the course for the positive development of Africa and thus of the whole area of southern Africa.
Jeg har tillid til det britiske formandskabs vilje til at skabe et gennembrud og dermed lægge retningslinjerne for en positiv udvikling i Afrika og dermed i hele det sydafrikanske område.

Other dictionary words

English
  • I rely

Search for more words in the English-Arabic dictionary.