"I remain" translation into Danish

EN

"I remain" in Danish

See the example sentences for the use of "I remain" in context.

Similar translations for "I remain" in Danish

I pronoun
Danish
to remain verb
Danish
remains noun

Context sentences for "I remain" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMadam President, ladies and gentlemen, I hope you will forgive me if I remain seated.
Fru formand, kære kolleger, jeg beder Dem bære over med, at jeg bliver siddende.
EnglishI wonder about that, for I note that we remain caught up in our own incoherence.
Det spørger jeg mig selv om, for jeg konstaterer, at vi stadig handler usammenhængende.
EnglishI just wish the House to know that I will remain here for this particular purpose.
Jeg ønsker blot, at Europa-Parlamentet skal vide, at jeg bliver her netop med dette formål.
EnglishCertain possibilities remain and I have to admit I am unhappy about them.
Der holdes visse muligheder åbne, som, det må jeg indrømme, ikke huer mig.
EnglishI remain hopeful that we will be able to solve this sensitive issue.
Jeg nærer stadig håb om, at vi vil være i stand til at løse dette følsomme problem.
EnglishI do remain convinced, though, that we need port policy specifically tailored to Europe.
Men jeg er stadig overbevist om, at vi har brug for en specifik europæisk havnepolitik.
EnglishIntellectually, the teacher that I am, or that I remain, understands this subtle distinction.
Jeg er og bliver lærer, og intellektuelt kan jeg forstå denne spidsfindighed.
EnglishNevertheless, fundamental questions still remain, I am afraid.
Ikke desto mindre er der desværre grundlæggende spørgsmål, der stadig står åbne.
EnglishTwo important points remain which I think need to be raised again.
Der er nu to vigtige punkter tilbage, som jeg finder det nødvendigt at indgive på ny.
EnglishI myself remain convinced that the sector itself will soon launch a series of measures of its own.
Jeg er overbevist om, at sektoren snart vil lancere forskellige foranstaltninger.
EnglishAs for myself, I remain somewhat sceptical about that enabling clause.
For mit eget vedkommende er jeg fortsat noget skeptisk over for denne bemyndigelsesklausul.
EnglishI remain open to the examination of that question if it should arise.
Jeg er åben over for en nærmere undersøgelse af spørgsmålet, hvis det skulle blive aktuelt.
EnglishLike Mr Fava, I remain optimistic that we will meet that deadline.
Fava er jeg fortsat optimistisk med hensyn til at overholde den frist.
EnglishI usually also remain highly sceptical when Parliament asks the Commission for more reports.
Normalt er jeg også meget skeptisk, når Parlamentet beder Kommissionen om flere beretninger.
EnglishI remain convinced that the loss of consumer confidence in beef has been mitigated thanks to the embargo.
Jeg er dog overbevist om, at eksportforbuddet har dæmpet forbrugernes mistillid.
EnglishI remain convinced that Parliament will follow the same path in the future budgetary procedure.
Jeg er overbevist om, at Parlamentet følger den samme vej i budgetprocedurens videre forløb.
EnglishSugar has always been and, I believe, will remain a strategic product.
Når vi gennemfører reformerne, har vi ikke ret til at se bort fra disse mennesker, vores borgere.
EnglishI remain worried about the whole operation of the judicial process.
Jeg er fortsat bekymret over hele det juridiske systems funktion.
EnglishI remain convinced that the Stability and Growth Pact is the best instrument at our disposal.
Jeg er stadig overbevist om, at stabilitets- og vækstpagten er det bedst tilgængelige instrument.
EnglishWe realise that from time to time, when the worst comes to the worst, but I think it must remain an exception.
Det vil vi forstå, når vi er i knibe, men jeg mener, at det skal være en undtagelse.

Other dictionary words

English
  • I remain

More translations in the English-Hungarian dictionary.