"I repeat" translation into Danish

EN

"I repeat" in Danish

See the example sentences for the use of "I repeat" in context.

Similar translations for "I repeat" in Danish

I pronoun
Danish
to repeat verb

Context sentences for "I repeat" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe spokesman of my group has expressed this very well and I will not repeat it.
Det har talsmanden for min gruppe sagt så udmærket, og jeg vil ikke gentage det.
EnglishI repeat that this is the first time this problem has arisen in all these years.
Jeg gentager, at det er første gang i alle disse år, at problemet er opstået.
EnglishI repeat, it is affirmed very vigorously several times in the government's text.
Jeg gentager: dette er eftertrykkeligt nævnt flere gange i regeringens tekst.
EnglishMr Bangemann, I would like to repeat something you did not understand correctly.
Hr. Bangemann, jeg vil da gerne gentage noget, De ikke har forstået korrekt.
EnglishI repeat: only a fully independent Taiwan is a guarantee of peace in the Far East.
Jeg gentager, der kan kun skabes fred i Fjernøsten, hvis Taiwan er helt uafhængig.
EnglishMr President, I shall not repeat here what I think about the Treaty of Amsterdam.
Hr. formand, jeg vil ikke gentage her, hvad jeg mener om Amsterdam-traktaten.
EnglishIn conclusion, I should like to repeat the importance of the proposal before us.
Afslutningsvis vil jeg gerne gentage betydningen af det forslag, der ligger foran os.
EnglishThere is a huge need – and I repeat this – for the social stigma to be lifted.
Mange mennesker i Europa er moralske modstandere af noget sådant, og det med rette.
EnglishIn the meantime, I can only repeat what the Minister said so ably a few moments ago.
I mellemtiden kan jeg kun gentage, hvad ministeren så klogt sagde for lidt siden.
EnglishHowever, I repeat that my group is agnostic and will have a free vote on the matter.
Jeg gentager, at min gruppe er skeptisk og ønsker en afstemning om spørgsmålet.
EnglishLet me repeat that I am not against the patenting of biotechnological inventions.
Endnu en gang: Jeg er ikke imod patentering af bioteknologiske opfindelser.
EnglishI should repeat that the foot-and-mouth disease is endemic in the developing world.
Jeg vil gerne gentage, at mund- og klovsyge er endemisk i udviklingslandene.
EnglishHowever, I repeat: this sort of thing has to be done very carefully and cautiously.
Men jeg insisterer: Disse ting skal udføres med meget stor klogskab og forsigtighed.
EnglishI repeat: unnecessary expenditure on unnecessary meetings really should be cut back.
Endnu en gang: Unødvendige udgifter til unødvendige møder må virkelig undgås.
EnglishI can only repeat the answer that I gave a short while ago to Mrs McKenna.
Jeg kan egentlig kun gentage det svar her, som jeg gav parlamentsmedlemmet før.
EnglishI repeat that we must have a minimum degree of internal coherence in our policies.
Der skal som sagt være et minimum af intern sammenhæng i vores politikker.
EnglishMr Hatzidakis, I have already answered your question and I repeat what I said.
Hr. parlamentsmedlem, jeg har besvaret Deres spørgsmål og gentager, hvad jeg har sagt.
EnglishMr President, I should like to repeat what I said on a previous occasion.
Hr. formand, jeg vil gerne gentage, hvad jeg har sagt ved en tidligere lejlighed.
EnglishI will not repeat my criticisms: I refer you to the Minutes of the plenary sittings.
Jeg vil ikke gentage min kritik: Jeg henviser til protokollen fra plenarforsamlingen.
EnglishAs the rapporteur has elaborated on these extensively, I shall not repeat them here.
Ordføreren har behandlet det udførligt, og jeg vil derfor ikke gentage det.

Other dictionary words

English
  • I repeat

Moreover, bab.la provides the English-Japanese dictionary for more translations.