"I replied" translation into Danish

EN

"I replied" in Danish

See the example sentences for the use of "I replied" in context.

Similar translations for "I replied" in Danish

I pronoun
Danish
to reply verb

Context sentences for "I replied" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would also add that I have already replied to this letter, firmly in the negative.
Ikke desto mindre kan vi stadig forbedre vores kommunikation med offentligheden.
English'I am sure it will be soon, ' I replied, and I certainly hope so, Mr President!
" Det gør vi sikkert snart ", svarede jeg ham, og det håber jeg virkelig, hr. formand,
EnglishThat is why I replied to the Members concerned who wrote to me on the matter.
Derfor har jeg svaret de interesserede medlemmer, som har sendt mig skrivelser derom.
EnglishAnd the other senior manager replied: " I like seeing them, but not hearing them
Og topmanageren svarede: Jeg vil gerne se dem, men ikke høre dem.
EnglishI have replied calmly throughout the day and we have discussed these questions at great length.
Jeg har svaret stille og roligt hele dagen, og vi har drøftet disse spørgsmål grundigt.
EnglishIn any case, for my part, I duly replied to the letter, as is my custom.
Under alle omstændigheder svarede jeg som altid hurtigt på brevet.
English'I truly envy you, Mr Fatuzzo the Nobel Prize-winner, ' I replied.
" Jeg misunder dig virkelig, nobelpristager Fatuzzo ", svarede jeg ham.
EnglishI think I replied to your other three points in my introductory speech.
Hvad det øvrige angår, mener jeg i mit første oplæg at have besvaret de tre punkter, De omtaler.
English" But we ca n't go checking up on what happens to our money ", I replied.
" Men vi kan jo ikke tage ned for at kontrollere, hvad der sker med vores penge ", svarede jeg dem.
EnglishI replied: " You are right, Mr Not-Very-Fortunato Rossi.
" Dit navn betyder ganske vist " den heldige ", men du har ikke været særlig heldig.
EnglishI replied: 'You did not take part in the votes, the records show that.
Han svarede: " Det gjorde jeg, se protokollen. "
EnglishI think I have replied to all the question raised.
Jeg mener at have besvaret alle de spørgsmål, jeg fik stillet.
English" No ", I replied, " everything is working fine. "
" Nej ", svarede jeg, " det hele fungerer, som det skal! "
English" And I, " replied the boy, " what am I doing?! "
" Laver jeg måske ikke det samme nu? ", svarede drengen.
EnglishHe then replied: 'I did, just look at the Minutes. '
Han er en maskeret løgner, der ødelægger vores ry.
EnglishI replied that we should often like to see better integration, but that Muslims could practise their faith freely.
Jeg svarede, at vi ofte ønskede, at der var en bedre integration af folk, men at de kunne udleve deres tro.
EnglishI have already replied to Mrs Kjer Hansen about it.
Jeg har allerede svaret fru Kjer Hansen herom.
English" No, " I replied, " it does not mention them. "
" Nej ", svarede jeg, " det gør den ikke ".
English'We are already doing that, ' I replied.
" Det forsker man allerede i ", svarede jeg ham.
English" I do hope not, " replied the other cow.
" Det håber jeg ikke! ", svarer den anden ko.

Other dictionary words

English
  • I replied

Have a look at the English-Turkish dictionary by bab.la.