"I returned" translation into Danish

EN

"I returned" in Danish

See the example sentences for the use of "I returned" in context.

Similar translations for "I returned" in Danish

I pronoun
Danish
returned adjective
Danish
to return verb
Danish
return noun

Context sentences for "I returned" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have just returned from India, from visiting the Dalai Lama in Dharamsala.
Jeg er netop vendt tilbage fra Indien, hvor jeg besøgte Dalai Lama i Dharamsala.
EnglishThere was similar silence yesterday in Yokohama, from where I have just returned.
Stille var det også i Yokohama i går, hvor jeg lige er vendt tilbage fra.
EnglishI have just returned from the World Social Forum in Porto Alegre, Brazil.
Jeg er netop kommet tilbage fra Verdens Sociale Forum i Porto Alegre i Brasilien.
EnglishI have just returned from Washington as an ad hoc member of the US delegation.
Jeg er netop vendt hjem fra Washington som ad hoc-medlem af den amerikanske delegation.
EnglishI returned from this rewarding visit feeling optimistic about longterm progress.
Da jeg rejste hjem, var jeg beriget med håb om vedvarende fremskridt.
EnglishAfter the vote, when I returned to my office I found a fax from my Coventry office.
Da jeg kom tilbage til mit kontor efter afstemningen, fandt jeg en fax fra mit kontor i Coventry.
EnglishI have just returned from a trip to South America as part of an official delegation.
Derfor er ændringerne i dette " koblingsdirektiv " så vigtige.
EnglishAlso, O Judah, he hath set an harvest for thee, when I returned the captivity of my people.
Juda også for dig er der fastsat en Høst når jeg vender mit Folks Skæbne når jeg læger Israel.
EnglishWhen I returned to Brussels, there was no sign of this letter.
Da jeg returnerede til Bruxelles, var der ikke noget spor af det brev.
EnglishMr President, I returned to the European Parliament in September after a three-year absence.
Hr. formand, jeg vendte tilbage til Europa-Parlamentet i september efter at have været borte i tre år.
EnglishI have just returned from the Congo, from Kinshasa and Kisangani.
Jeg er lige kommet hjem fra Congo, Kinshasa og Kisangani.
EnglishI was returned for my city with a 30 % turn-out.
Jeg vendte tilbage til min egen by, hvor der var en stemmeprocent på 30 %.
EnglishI have returned, though, from Turkey, with a twofold mission.
Jeg returnerede imidlertid fra Tyrkiet med en todelt mission.
EnglishNow when I had returned, behold, at the bank of the river were very many trees on the one side and on the other.
Da jeg kom tilbage se da var der ved Strømmens Bred en stor Mængde Træer på begge Sider;
EnglishI have just returned from Iraq and I can bear witness to that fact.
Jeg har netop besøgt Irak, og jeg kan bevidne dette.
EnglishI have just returned from that country and the issue of violence against women is very high on the agenda.
Jeg er lige vendt tilbage fra dette land, og spørgsmålet om vold mod kvinder står meget højt på dagsordenen.
EnglishMr Parish said that it was only when I returned that I discovered there was a problem and that I reacted well.
Hr. Parish sagde, at jeg først opdagede, at der var et problem, da jeg vendte tilbage, og at jeg reagerede korrekt.
EnglishThen I returned, and I saw vanity under the sun.
EnglishI returned to the matter on Thursday.
Jeg vendte tilbage til spørgsmålet torsdag.
EnglishMadam President, last Sunday I returned from Iran following a political visit by Irish Members of Parliament to that country.
Tragedien i Bam var i bund og grund forfærdelig med titusindvis af døde, og infrastrukturen i denne historiske by er ødelagt.

Other dictionary words

English
  • I returned

Have a look at the Norwegian-English dictionary by bab.la.