"I seem to" translation into Danish

EN

"I seem to" in Danish

See the example sentences for the use of "I seem to" in context.

Similar translations for "I seem to" in Danish

I pronoun
Danish
to seem verb
to adverb
Danish
to preposition
Danish
to conjunction
Danish
to particle
Danish

Context sentences for "I seem to" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI seem to have heard a lot of bland speeches like that over the last few years!
Sådan et skønmaleri har jeg hørt adskillige gange før i de seneste år.
EnglishI seem to be blessed with many friends in many Groups in this House!
- Jeg synes at være velsignet med mange venner i mange grupper her i Parlamentet!
EnglishI seem to remember that not so long ago, measures were taken.
Jeg kan huske, at man for ikke så længe siden har truffet foranstaltninger.
EnglishIn fact, I seem to remember that a general option of this kind is to be introduced, and that would no doubt be appropriate.
Jeg kan faktisk huske, at en sådan generel mulighed skulle indføres, og det skulle vel være i orden.
EnglishFinally, in the response to paragraphs 19.28 to 19.36 the Commission makes a statement which I seem to have seen now for the third time.
Endelig, som svar på afsnit 19.28 til 19.36 fremsætter Kommissionen en redegørelse, som jeg nu har set tre gange.
EnglishI seem to recall that particular vote was out of the normal sequence and that was why some Members were thrown.
Så vidt jeg husker, fulgte den pågældende afstemning ikke den normale rækkefølge, og det er nok grunden til, at det gik galt for nogle medlemmer.
EnglishI seem to remember that we appealed to Zaire to discontinue logistical, military and other support for the rebels in the refugee camps.
Jeg tænker på, at vi har appelleret til Zaire om i flygtningelejrene at indstille den logistiske, militære og øvrige støtte til oprørerne.
EnglishBut I seem to remember that when we were elected in 1999 our greatest concern was how we made our debates relevant to our electors.
Men det forekommer mig, at vi, da vi blev valgt i 1999, især bekymrede os om, hvordan vi kunne gøre vores forhandlinger mere relevante for vælgerne.
EnglishMr President, I seem to have been missed out of the Minutes as the last speaker on Item 11, the White Paper on Railways and Rail Freight Freeways.
Hr. formand, under punkt 11 i protokollen er jeg som den sidste taler om hvidbogen om jernbanesystemet og hurtigruter for godstog faldet ud.
EnglishI seem to have heard that, given that there is excessive compensation in the cereals sector, aids have to be reduced, completely regardless of the beef question.
For mig lyder det som om, at fordi der eksisterer en overkompensation i kornsektoren, skal støtten reduceres, og dette holdes helt adskilt fra kvægproblemet.
EnglishMr President, although I have mislaid my notes, I seem to remember that I voted against the McCartin report, which deals with agriculture and powdered milk.
Hr. formand, selv om jeg ikke kan finde mine notater, mener jeg at kunne huske, at jeg stemte imod McCartins betænkning, der handler om landbruget og om mælkepulver.
EnglishIndeed, I seem to remember, as you have just stated, that the members of the Canadian delegation expressed their regrets at this incident and offered their apologies.
I øvrigt mener jeg at vide, som De også netop sagde, at den canadiske delegations medlemmer undskyldte sig og beklagede, at denne episode havde fundet sted.
EnglishI seem to remember that the original intention in drafting a positive list was partly that it should be possible to decide to remove additives from the list.
Det foresvæver mig, at den oprindelige hensigt med udarbejdelse af en positivliste også var, at man skulle kunne tage beslutning om at fjerne tilsætningsstoffer fra listen.
EnglishI seem to remember a publicity stunt that featured an enormous mound of bottles which were no longer going to be returned for refilling but were simply going to be dumped in a landfill site.
Jeg mener at kunne huske et reklamenummer, som viste en enorm bunke flasker, der ikke længere skulle genbruges, men som skulle dumpes på en losseplads.
EnglishI seem to remember saying a few weeks ago that I regretted that would be the last time he spoke as chairman of the Committee on Budgets, and yet he is still here.
Hvis EU-budgettet på den anden side blot bliver bevillinger i lille målestok, som finansministrene foreslog for nylig, varsler det ikke godt for konsekvensen i budgetpolitikken i de kommende år.
EnglishWe have heard from the Commissioner why it will take time to do that, but I seem to remember joining with other Members of Parliament in calling for this some three years ago.
Vi har hørt kommissæren forklare, hvorfor det vil tage tid at lave en sådan plan, men så vidt jeg husker, opfordrede jeg sammen med andre parlamentsmedlemmer hertil for omkring tre år siden.

Other dictionary words

English
  • I seem to

Translations into more languages in the bab.la English-French dictionary.