"I sent" translation into Danish

EN

"I sent" in Danish

See the example sentences for the use of "I sent" in context.

Similar translations for "I sent" in Danish

I pronoun
Danish
sent verb
Danish
to send verb
Danish

Context sentences for "I sent" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would have liked such a response to the written question which I sent to you.
Det var sådan et svar, jeg gerne ville have haft på mit skriftlige spørgsmål til Dem.
EnglishFor they prophesy falsely unto you in my name: I have not sent them, saith the LORD.
thi Løgn profeterer de eder i mit Navn; jeg har ikke sendt dem lyder det fra HERREN.
EnglishI find it very regrettable, especially because I had sent my speech in advance.
Det finder jeg meget beklageligt, specielt fordi jeg havde sendt mit indlæg i forvejen.
EnglishThus did your fathers, when I sent them from Kadeshbarnea to see the land.
Det gjorde eders Fædre da jeg fra Kadesj Barnea sendte dem hen for at se på Landet;
EnglishMr Tajani, I have already sent a message of condolences to the Italian government.
Hr. Tajani, jeg har allerede sendt et kondolencetelegram til de italienske myndigheder.
EnglishThis therefore justifies the letter that I sent to you with the agreement of my Group.
Dette berettiger således det brev, som jeg har sendt Dem med min gruppes beslutning.
EnglishSome people have criticised me over the congratulatory message I sent to Chancellor Schüssel.
Nogle har kritiseret mig for de lykønskninger, jeg sendte til kansler Schüssel.
EnglishI personally sent these guidelines to each of the Member States on 28 March.
Disse retningslinjer blev sendt tilbage til mig fra hver enkelt medlemsstat den 28. marts.
EnglishI imagine that it has already been sent, so I cannot say that it will not be sent.
Jeg går ud fra, at den allerede er sendt, så jeg kan ikke love, at den ikke vil blive sendt.
EnglishCommissioner Schreyer and I sent a letter to all DGs in July 2003.
Fru Schreyer og jeg har sendt et brev til alle generaldirektorater i juli 2003.
EnglishImmediately therefore I sent to thee; and thou hast well done that thou art come.
Derfor sendte jeg straks Bud til dig og du gjorde vel i at komme.
EnglishArise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing: for I have sent them.
men stå op stig ned og drag med dem uden at tvivle; thi det er mig som har sendt dem.
EnglishI suspect he has sent these officials over here to fly the flag.
Jeg formoder, at han har sendt disse embedsmænd herover for at vise flaget.
EnglishAnd now I have sent a cunning man, endued with understanding, of Huram my father's,
Her sender jeg dig en kyndig og indsigtsfuld Mand Huram-Abi;
EnglishDid I make a gain of you by any of them whom I sent unto you?
Har jeg da gjort mig Fordel af eder ved nogen af dem jeg har sendt til eder?
EnglishAs I said, we sent it as an Article 133 document to the INTA Committee.
Som jeg sagde, sendte vi det til Udvalget om International Handel som et artikel 133-dokument.
EnglishI recently sent an e-mail from Parliament's new computer in Brussels to my office on Thursday.
Jeg sendte i torsdags en e-mail fra Parlamentets nye computer i Bruxelles til mit kontor.
EnglishYe yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
I ere selv mine Vidner på at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus men jeg er udsendt foran ham.
EnglishI have also sent a message of our support to the Spanish authorities.
Jeg har ligeledes erklæret vores støtte til de spanske myndigheder.
EnglishI have not sent these prophets, yet they ran: I have not spoken to them, yet they prophesied.
Jeg har ej sendt Profeterne alligevel løber de jeg talede ikke til dem og dog profeterer de.

Other dictionary words

English
  • I sent

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Japanese-English dictionary.