"I shall do" translation into Danish

EN

"I shall do" in Danish

See the example sentences for the use of "I shall do" in context.

Similar translations for "I shall do" in Danish

I pronoun
Danish
shall verb
Danish
to do verb

Context sentences for "I shall do" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd I shall do likewise, in the autumn, with the Objective 2 management authorities.
Til efteråret vil jeg gøre det samme med forvaltningsmyndighederne for mål 2.
EnglishMr President, I shall do my best to say what I have to say in the two minutes I am allowed.
Hr. formand, jeg skal gøre mit bedste i de to minutter, jeg har til rådighed.
EnglishIf they are here, I shall do what is necessary to ensure that they leave.
Jeg vil foretage det fornødne for at få dem ud, hvis de virkelig er her.
EnglishAnd Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you?
Og Jesus stod stille og kaldte på dem og sagde: "Hvad ville I at jeg skal gøre for eder?
EnglishI shall do myself the honour of forwarding this information to the Commission.
Jeg vil med glæde videresende disse indikationer til Kommissionen.
EnglishI shall do my duty and refer the matter to the Court later today.
Kommissionen lovede at høre os i henhold til artikel 300 med samstemmende udtalelse.
EnglishI shall do so the very next time I have the opportunity to speak to him.
Det vil jeg gøre ved førstkommende lejlighed, hvor jeg mødes med ham.
EnglishI shall do my utmost to respond to some of the issues you raised.
Jeg skal gøre mit bedste for at svare på nogle af de spørgsmål, der er blevet rejst.
EnglishMr President, I should like to speak against the proposal, but I shall do so in a special way.
Hr. formand, jeg vil gerne tale imod forslaget, men jeg vil gøre det på en speciel måde.
EnglishMoreover it shall come to pass, that I shall do unto you, as I thought to do unto them.
og hvad jeg havde tænkt at gøre ved dem gør jeg da ved eder.
EnglishI shall do that in writing once I have received definitive advice.
- Det vil jeg gøre skriftligt, når jeg har fået endelig rådgivning.
EnglishI promise that I shall do everything within my power to ensure that you receive an answer.
Jeg lover, at jeg vil gøre mit bedste for, at De får et svar.
EnglishHaving said that, I shall do my best to resolve the issue.
Når dette er sagt, lover jeg at finde en mindelig løsning på problemet.
EnglishHowever, I shall do this on my own behalf, not on behalf of the Council.
Men jeg gør det således på egne vegne, ikke på Rådets.
EnglishIn the meantime, what I shall do is to ask the Council exactly what decisions have been taken, and for what reasons.
I mellemtiden vil jeg spørge Rådet om, hvilke beslutninger der konkret er taget og hvorfor.
EnglishThat is why I am here presenting my views and replying to your questions, and that is what I shall do.
Derfor er jeg her for at forelægge mine synspunkter og svare på Deres spørgsmål, og det er det, jeg vil gøre.
EnglishI shall do no less than everyone else and also wish everyone a happy New Year, not least the Commissioner.
Jeg skal ikke være værre end alle andre og ønsker også et fortsat godt nytår, ikke mindst til kommissæren.
EnglishMr President, I shall do my best to answer the most important questions and remarks addressed to me.
Hr. formand, jeg vil gøre mit bedste for at besvare de vigtigste spørgsmål og bemærkninger, der er henvendt til mig.
EnglishIn fact I was going to leave it to the President to make the greeting but I shall do so with pleasure myself.
Jeg ville faktisk have overladt det til formanden at byde dem velkommen, men jeg vil med glæde gøre det selv.
EnglishI shall do this in English, as we agreed to use this language to avoid misunderstandings and translation errors.
Jeg gør det på engelsk, fordi vi blev enige på dette sprog, for at undgå misforståelser og oversættelsesfejl.

Other dictionary words

English
  • I shall do

Moreover, bab.la provides the English-Chinese dictionary for more translations.