"I shall say" translation into Danish

EN

"I shall say" in Danish

See the example sentences for the use of "I shall say" in context.

Similar translations for "I shall say" in Danish

I pronoun
Danish
shall verb
Danish
to say verb

Context sentences for "I shall say" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI shall send you a message in future: ' Do not worry, make a long speech ', I shall say.
I fremtiden vil jeg sende en meddelelse:« Tag den bare med ro, hold en lang tale«.
EnglishIn response I shall say the same thing I said to Mrs McNally just now.
Jeg kan kun sige det samme, som jeg sagde til fru McNally for et øjeblik siden.
EnglishAs Montesquieu said – in the best possible way – and I shall say it in French:
Som Montesquieu sagde - meget rammende - og jeg vil sige det på fransk:
EnglishI shall say one more thing: as far as I am concerned, food is not superfluous junk.
Endnu en ting: Jeg opfatter ikke fødevarer som noget overflødigt skidt.
EnglishI do not want to discuss that at length now, maybe next time I shall say more.
Lahti-topmødet i oktober bør behandle de 10 punkter til forbedring af innovation i Europa.
EnglishI fear I shall say some of the things that have already been said.
Jeg er bange for, at jeg vil sige noget af det, der allerede er blevet sagt.
EnglishWell, first of all and very simply, I shall say goodbye and thank you to President Karlsson.
Hr. formand Karlsson, først og fremmest og meget enkelt " farvel og tak ".
EnglishTo sum up, I shall say that the package, in the negotiation, must be comprehensive and coherent.
Sammenfattende kan jeg sige, at pakken i forhandlingen skal være samlet og kohærent.
EnglishKosovo is a subject in its own right, so I shall say nothing here.
Kosovo er et selvstændigt tema, derfor vil jeg ikke sige noget om det her.
EnglishMr President, I shall say nothing about what has just been said.
Hr. formand, jeg vil slet ikke komme ind på det, der allerede er sagt.
EnglishI shall say again - and let us be clear on this - we are not recommending a particular policy.
Jeg vil gentage - og lad os være klare omkring dette, at vi ikke anbefaler en særlig politik.
EnglishI shall say a few words about the subject of sign posts, just to put everyone in the picture.
Vedrørende spørgsmålet om byskilte lige en kort bemærkning, fordi jo ikke alle ved, hvad det drejer sig om.
EnglishTo save her from worrying I shall say that I voted in favour.
Men jeg kan berolige hende med, at jeg har stemt for.
EnglishTherefore I shall say it here: it is an interim report!
Og derfor siger jeg det her: Det er en interimsbetænkning!
EnglishThe ‘ yes ’ I shall say by voting in favour of the Corbett report is the ‘ yes’ of a militant.
Folkeafstemningen om forfatningen vil blive afholdt om nogle måneder lige inden tiltrædelsesforhandlingernes start.
EnglishI shall say no more for now, as I do not want to get angry.
Jeg vil ikke sige mere lige nu, det gør mig vred.
EnglishThe last thing I say I shall say to Mr Alvaro, and it is this: a miss is as good as a mile!
Forfatningen ville have sparet os for denne mangfoldighed af søjler, men vi skal holde os til det retsgrundlag, vi har til rådighed.
EnglishAnd so I shall say 'yes ' ten times over today, but my clearest and most spontaneous 'yes ' will be reserved for Hungary.
Jeg vil derfor sige ja 10 gange i dag, men mit mest klare og mest spontane ja vil blive forbeholdt Ungarn.
EnglishI shall say a few words about the new constitution.
Og nu et par ord om den nye forfatning.
EnglishI shall say three things about that strategy.
Jeg har tre ting at sige om denne strategi.

Other dictionary words

English
  • I shall say

More translations in the Turkish-English dictionary.