"I should like to ask" translation into Danish

EN

"I should like to ask" in Danish

See the example sentences for the use of "I should like to ask" in context.

Similar translations for "I should like to ask" in Danish

I pronoun
Danish
should verb
to should verb
Danish
like adjective
Danish
like conjunction
to like verb
to adverb
Danish
to preposition
Danish
to conjunction
Danish
to particle
Danish
to ask verb

Context sentences for "I should like to ask" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I should like to ask you to add my name to the attendance register.
Hr. formand, jeg vil gerne bede om, at mit navn tilføjes tilstedeværelseslisten.
EnglishI should like to ask about progress with the association agreement with Morocco.
Jeg vil gerne spørge Dem, hvordan det går med associeringsaftalen med Marokko.
EnglishI should like to ask that the point should be noted, to avoid misunderstandings.
Jeg vil bede Dem være opmærksom på dette, så der ikke opstår misforståelser.
EnglishMadam President, I should like to ask that we reject the request for urgent debate.
Fru formand, jeg vil gerne anmode om, at den uopsættelige forhandling afvises.
EnglishI should like to ask you straight up: exactly what changes are you working on?
Jeg vil gerne spørge Dem helt konkret: Hvilke ændringer af traktaten tilstræber De?
EnglishMr President, I should like to ask the Commissioner to clarify what he just said.
Hr. formand, jeg vil bede kommissæren om at præcisere det, han netop sagde.
EnglishMadam President, I should like to ask you to put Amendment No 63 to the vote first.
Fru formand, jeg vil gerne bede Dem om, at der først stemmes om ændringsforslag 63.
EnglishI should like to ask Mr Santer how he thinks of bringing about a really serious pact.
Santer om, hvordan han forestiller sig at få etableret en virkelig seriøs pagt.
EnglishI should like to ask the Commissioner what the situation is in this regard.
Jeg vil gerne spørge kommissæren, hvordan situationen er lige nu på dette område.
EnglishFor example, I should like to ask the Commissioner, what happens next with Galileo?
Som eksempel kunne jeg tænke mig at spørge kommissæren, hvordan det går med Galileo.
EnglishI should like to ask the Commission what the situation is regarding those repayments.
Jeg vil gerne spørge Kommissionen, hvordan det går med de tilbagebetalinger.
EnglishMr President, Commissioner, I should like to ask three very brief questions.
Hr. formand, hr. kommissær, jeg vil gerne stille Dem tre hurtige spørgsmål.
EnglishI should like to ask you to consult with Mr Michel very carefully on this score.
Det femte er vand: vandinitiativet, der beskytter bæredygtig udvikling.
EnglishI should like to ask the Commissioner what actually happened at the meeting yesterday.
Jeg vil gerne spørge kommissæren, hvad der rent faktisk skete på mødet i går.
EnglishIf so, with the President's permission, I should like to ask a question on that subject.
Hvis det gør det, vil jeg med formandens tilladelse gerne stille et spørgsmål.
EnglishIn this context, I should like to ask the President-in-Office two questions.
Og i den forbindelse vil jeg gerne, hr. formand, komme med to spørgsmål.
EnglishI can think of just one moot point which I should like to ask the Commission to explain.
Jeg har et enkelt tvivlsspørgsmål, som jeg gerne vil bede Kommissionen gøre rede for.
EnglishI should like to ask the Commissioner to say a little more about the PACTE programme.
Jeg vil gerne bede kommissæren om at sige lidt mere om PACTE-programmet.
EnglishOn reflection, I should like to ask for voting to be halted at this point.
Jeg vil gerne, efter at have drøftet det lidt, anmode Dem om at afslutte afstemningen nu.
EnglishMr President, I should like to ask the Commission to clarify Article 14.
Hr. formand, jeg vil gerne anmode Kommissionen om at forklare artikel 14.

Other dictionary words

English
  • I should like to ask

Search for more words in the English-Dutch dictionary.