"I should say" translation into Danish

EN

"I should say" in Danish

See the example sentences for the use of "I should say" in context.

Similar translations for "I should say" in Danish

I pronoun
Danish
should verb
to should verb
Danish
to say verb

Context sentences for "I should say" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President-designate, your work, I should say your mission, will be immense.
Hr. formandskandidat, Deres arbejde, jeg burde sige Deres mission, bliver enorm.
EnglishI should say that there is a regulation dating from 1985, Regulation No 3820.
Jeg må gøre opmærksom på, at der eksisterer en forordning fra 1985, som har nr.
EnglishThis is an important thing that, on behalf of the Commission, I should say to the House.
Dette er en vigtig ting, som jeg på Kommissionens vegne må sige til Parlamentet.
EnglishThese measures - I should say straightaway - were very well thought out.
Disse foranstaltninger er - tør jeg godt sige på forhånd - udarbejdet meget godt.
EnglishI should say that some colleagues confuse this proposal with the CO2 tax.
Jeg må sige, at nogle kolleger sammenblander dette forslag med CO2 -afgiften.
EnglishTherefore, on that score, I suppose I should say: let us have more of them!
Af den grund burde jeg derfor nok sige, at vi bør have flere af sådanne betænkninger!
EnglishOr perhaps I should say fiddling while the Treaty of Rome burns.
Eller måske burde jeg sige, at vi spiller violin, mens Rom-traktaten brænder.
EnglishI thank the President-in-Office of the Council or, perhaps I should say, the honourable Member.
Jeg vil gerne takke formanden for Rådet, som jeg jo også kan kalde kollega.
EnglishFinally, on these general points, I should say a word about visibility.
Til slut, mens jeg er ved de generelle punkter, vil jeg gerne sige et par ord om synlighed.
EnglishSport as a leisure activity is a luxury for some people, for some women I should say.
Sport som fritidsaktivitet er en luksus for nogle mennesker, for nogle kvinder bør jeg nok sige.
EnglishPerhaps I should say one more word on the summit, because it, too, is connected with enlargement.
Måske endnu et ord om topmødet, fordi det også hænger sammen med udvidelsen.
EnglishThese figures are already reasonably balanced, I should say.
Disse tal er allerede nogenlunde afstemt efter hinanden, vil jeg gerne sige.
EnglishI should say that this does not mean giving anybody a further two weeks.
Jeg må sige, at det ikke indebærer, at nogen får to uger mere.
EnglishWe also have the needs of Afghanistan, or perhaps I should say the unknown needs of Afghanistan.
Vi står også med Afghanistans behov, eller måske skulle jeg sige Afghanistans ukendte behov.
EnglishFirst, perhaps, I should say something on the question of the legal base.
Som det første måske til spørgsmålet om retsgrundlaget.
EnglishActually though, I use the word small, but I should say large as you are the largest number to listen to me.
Det glæder mig, at der er mange franske medlemmer blandt tilhørerne i dag.
EnglishI should say that I am absolutely satisfied as to the competence of the Scientific Steering Committee.
Jeg må sige, at jeg er fuldstændig tilfreds med ekspertisen i Den Videnskabelige Styringskomité.
EnglishFor the purpose of clarification I should say that BST is not for sale in Europe, but it is manufactured here.
Af hensyn til præciseringen bør jeg sige, at BST ikke sælges i Europa, men produceres her.
EnglishI should say really that this strategy has been far more successful than anyone could have expected beforehand.
Faktisk mener jeg, at denne stategi har haft større succes, end nogen havde kunnet forudse.
EnglishHaving made that preliminary remark, I should say that the PPE Group supports the Evans report.
Når jeg har sagt denne indledende bemærkning, bør jeg også sige, at PPE-gruppen støtter Evans-betænkningen.

Other dictionary words

English
  • I should say

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Danish-English dictionary.