"I spent" translation into Danish

EN

"I spent" in Danish

See the example sentences for the use of "I spent" in context.

Similar translations for "I spent" in Danish

I pronoun
Danish
spent verb
Danish
to spend verb
Danish

Context sentences for "I spent" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
Jeg tror, at vi har opholdt os længe nok ved dette punkt, og at alt er afklaret.
EnglishI went to the intergroup on tourism affairs where I spent half an hour.
Derefter tilbragte jeg en halv time hos den tværpolitiske gruppe om turisme.
EnglishI have spent a lot of time working in the Balkans and continue to do so.
Der skal også skabes rimeligt aflønnede job for at bekæmpe korruptionen.
EnglishI spent over six years of my life in Russia and have very close ties with that country.
Jeg har tilbragt over seks år af mit liv i Rusland og føler mig meget knyttet til dette land.
EnglishI have spent ten years repeating the arguments that Mrs Bloch von Blottnitz has presented this evening.
Jeg har i 10 år fremført de argumenter, fru Bloch von Blottnitz har fremført i dag!
EnglishI have spent fifteen years of my life without a passport or driving licence.
Jeg har levet 15 år af mit liv uden pas og uden kørekort.
EnglishI can assure the honourable Member that I have spent the last 30 minutes waiting to begin Question Time.
Mine damer og herrer, jeg har ventet i 30 minutter på at kunne begynde spørgetiden.
EnglishI spent some hapless years working as a junior official in the TACIS programme some years ago.
For nogle år siden tilbragte jeg nogle ulykkelige år som juniorembedsmand på Tacis-programmet.
EnglishThat is how our emergency relief is being spent and I think it is being spent in sensible ways.
Sådan anvendes midlerne til katastrofehjælpen, og jeg mener, at pengene er anvendt fornuftigt.
EnglishLast June I spent an entire week travelling around Uzbekistan with a European Parliament delegation.
I juni sidste sommer rejste en delegation fra Parlamentet rundt i Usbekistan i en hel uge.
EnglishTherefore, they are being distributed arbitrarily and - I repeat - are being spent on centralised policies.
Midlerne fordeles altså arbitrært og - jeg gentager - med centraliserede politikker.
EnglishI myself am the son of emigrants and I have spent most of my life outside of the Union’ s borders.
Jeg er selv barn af emigranter, og jeg har tilbragt det meste af mit liv uden for EU ' s grænser.
EnglishI spent 18 months myself working with deputy Prime Minister Khristenko on the European economic area.
Det omfatter en løsning på problemerne, især inden for retlige og indre anliggender og miljøet.
EnglishI spent a week with parliamentarians, all the ministers, President Taya, civil society and NGOs.
Jeg tilbragte en uge med parlamentsmedlemmer, ministre, præsident Taya, det civile samfund og ngo ' er.
EnglishThen there is also a category of credits which I think should be spent, or even more should be spent.
Så er der en kategori af bevillinger, som jeg mener, bør bruges, og hvor der endog bør bruges mere.
EnglishI spent one and a half days checking her figures against mine, and they are incorrect.
Jeg har brugt halvanden dag på at undersøge, om hendes tal var korrekte sammenlignet med mine, men det er de ikke.
EnglishBut she got angry and we argued and for the second time in my life I spent a sleepless night.
Men hun blev så irriteret, at vi skændtes, hr. formand, og derfor tilbragte jeg for anden gang en søvnløs nat.
EnglishI spent some time working on a lot of these reports.
Jeg har været med til at arbejde på mange af disse betænkninger.
EnglishI can honestly say that I have spent a lot of my time in the last three and a half years at that altitude.
Jeg kan ærligt sige, at jeg har tilbragt en masse af min tid i de sidste tre et halvt år i den højde.
EnglishThose years I spent in prison have not left me with a broken heart, nor wanting to blame anybody, nor feeling anger.
Jeg retter en varm tak til Parlamentet, fordi det har fundet mig værdig til Sakharov-prisen.

Other dictionary words

English
  • I spent

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Danish dictionary.