"I still believe" translation into Danish

EN

"I still believe" in Danish

See the example sentences for the use of "I still believe" in context.

Similar translations for "I still believe" in Danish

I pronoun
Danish
still noun
still adverb
to believe verb
Danish

Context sentences for "I still believe" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI still believe that the directives have not been properly implemented in UK law.
Jeg mener stadig, at direktiverne ikke er gennemført korrekt i britisk lovgivning.
EnglishI still believe that there is an insufficiently clear link to the labour market.
Jeg savner også en endnu mere entydig henvisning til arbejdsmarkedet.
EnglishNotwithstanding the events of the recent past I still believe this.
Hvis man ser bort fra den seneste tids begivenheder, er det stadig min opfattelse.
EnglishFor that reason we went in and I still believe that it was the right thing to do.
Derfor gik vi ind, og jeg mener stadig, at det var rigtigt.
EnglishTherefore, I still believe that this is a matter for those two nation state governments to determine.
Derfor mener jeg stadig, at dette er en sag, som de to nationalstater selv må afgøre.
EnglishAt that time, we proposed some extremely strict limit values, as I still believe we should be doing today.
Dengang foreslog vi usædvanligt strenge grænseværdier, mener jeg stadig i dag.
EnglishBut I still believe that we must send out a tough message otherwise nothing will change.
Men jeg mener samtidig, at de signaler, som vi udsender, må være stærke, for ellers sker der ikke noget.
EnglishI still believe that the political will does exist and I am very pleased to see that it is there.
Jeg tror stadig, at den politiske vilje er til stede, og den er der, det er jeg meget glad for at have konstateret.
EnglishNot everyone agreed with me but I still believe that.
Ikke alle var enige med mig, men jeg mener det stadig.
EnglishI still believe that the aims of the Lisbon Strategy are neither utopian nor impossible to achieve.
Hvem ville således i 1980 ' erne have troet, at mere end 300 millioner europæere i dag ville benytte den samme valuta?
EnglishYet I still believe that it is difficult for the European Union to give an answer to the question of abortion.
Alligevel er jeg stadig af den opfattelse, at emnet abort er vanskeligt at besvare for Den Europæiske Union.
EnglishI still believe that together we can achieve this.
Jeg tror, at vi nok skal klare det i fællesskab.
EnglishI still believe that the carrot of EU membership has proven the great driver of economic and political reform.
Jeg mener stadig, at guleroden i form af EU-medlemskab har været drivkraften bag de økonomiske og politiske reformer.
EnglishI still believe that is a good suggestion.
Jeg mener fortsat, at det er et godt forslag.
EnglishHowever, I still believe that a decision on this proposal should be postponed until the Finnish Presidency.
Jeg mener imidlertid, at dette forslag kommer til at overgå til det finske formandskab, og at vi først får en afgørelse til den tid.
EnglishI still believe, however, that the problems between the world of industry and that of the image cannot be resolved through subsidiarity.
Men jeg mener stadig, at problemet med industriverdenen og billedverdenen ikke kan løses med subsidiaritet.
EnglishI still believe we are going forward into the unknown with undue haste and without clear knowledge of the longterm effect.
Jeg mener stadig, at vi bevæger os ind i det ukendte med unødig hast og uden et klart overblik over virkningerne på længere sigt.
EnglishAlthough I understand the positions of all parties in and outside the European Union, I still believe that we need to make a choice.
Selv om jeg har forståelse for alle parters holdninger i og uden for EU, synes jeg alligevel, at vi skal foretage et valg.
EnglishI still believe that our serious mistake was precisely cancelling the sitting of the equal ACP-European Union assembly.
Jeg er fortsat af den opfattelse, at det var en alvorlig fejltagelse, at vi aflyste møderne i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.
EnglishI still believe that the EU should have reformed the system of subsidies to European farmers before the decision to enlarge the EU was taken.
Jeg mener stadig, at EU burde have reformeret støtten til de europæiske bønder, før man traf beslutningen om at udvide EU.

Other dictionary words

English
  • I still believe

In the Turkish-English dictionary you will find more translations.